Letraรักหนักแน่น

เบิร์ด ธงไชย

Última atualização em: 26 de outubro de 2017
#together against coronavirus

มา มาเถิดมารักกับฉัน ฉัน จะเก็บเธอไว้กับใจ พร้อม จะอยู่กับเธอเสมอไป

เหนื่อยเพียงใด นานเพียงใด จะทำเพื่อเธอ ขอ เธออยู่เป็นคู่กับฉัน ฉัน จะอยู่เป็นคู่กับเธอ รัก และห่วงแต่เธอเสมอ อยากให้เธอ เธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจ ซึ้งจริงๆ เวลาที่ได้มาเจอ ซึ้งจริงๆ เวลาเธอยิ้มมาให้ ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมให้พร้อมมองใคร มอง เพียงแต่เธอเท่านั้น อยากจะขอ ขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธอ อยากจะรัก อยากจะรักไปนานเท่านาน อยากจะขอ ขอแค่รักและความผูกพัน อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เรื่อยไป ขอ เธออยู่เป็นคู่กับฉัน ฉัน จะอยู่เป็นคู่กับเธอ รัก และห่วงแต่เธอเสมอ อยากให้เธอ เธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจ ซึ้งจริงๆ เวลาที่ได้มาเจอ ซึ้งจริงๆ เวลาเธอยิ้มมาให้ ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมให้พร้อมมองใคร มอง เพียงแต่เธอเท่านั้น อยากจะขอ ขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธอ อยากจะรัก อยากจะรักไปนานเท่านาน อยากจะขอ ขอแค่รักและความผูกพัน อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เรื่อยไป อยากจะขอ ขอให้ฉันนั้นมีแต่เธอ อยากจะรัก อยากจะรักไปนานเท่านาน อยากจะขอ ขอแค่รักและความผูกพัน อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เรื่อยไป อยากจะขอ ขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธอ อยากจะรัก อยากจะรักไปนานเท่านาน อยากจะขอ ขอแค่รักและความผูกพัน อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกัน เรื่อยไป อยากจะขอ ขอแค่รักและความผูกพัน อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรื่อยไป

  • 5

Atividades mais recentes

Última edição porBenbraa Sak
Sincronizada porCelcel Garcia Dizon
Traduzido porSuda Achariyasilp

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora