Letraชีวิตลิขิตเอง

เบิร์ด ธงไชย

Última atualização em: 19 de abril de 2020

ก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดิน ปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตา แต่ฝันไม่เคยถึงฝั่ง ผิดหวังในใจเรื่อยมา เพราะฟ้าไม่มีหัวใจ

จะเลวหรือดีมันอยู่ที่คน จะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจ ดินฟ้าไม่เคยลิขิต ชีวิตจะเป็นเช่นไร อย่าเลยอย่าไปถามฟ้า บินไปให้สูงที่สุด อย่างที่คิดฝันไว้กับใจ จะยากเย็นเท่าไร บอกใจว่าจะไม่กลัว ไม่รอให้ฟ้าดินลิขิต ไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไป ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไหร่ จะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟัน ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิต อยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝัน ตั้งแต่วันนี้ นี่คือชีวิตลิขิตของเรา เปรียบชีวิตเป็นดังบทละคร จะยอมให้ใครเขียนบทของเรา ชีวิตจะเป็นเช่นไร ก็ขอให้เป็นเพราะเรา เรื่องราวที่เราต้องเขียน ไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไป ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไหร่ จะไขว่จะคว้าจะฝ่าฝัน ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิต อยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝัน ตั้งแต่วันนี้ นี้คือชีวิตลิขิตของเรา ไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไป ไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไหร่ จะไขว่จะคว้าจะฝ่าฝัน ไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิต อยากมีชีวิตที่ใฝ่และฝัน นี้คือชีวิตลิขิตของเรา ตั้งแต่วันนี้ นี้คือชีวิตลิขิตของเรา End

  • 1

Atividades mais recentes

Última edição porMoti Govindani
Sincronizada porMoti Govindani
Traduzido porSuda Achariyasilp

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora