• Escrito por:
Última atualização em: 6 de janeiro de 2021
Suda Achariyasilp sugeriu alterações para esta letra.

...ดนตรี... .เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมลมมากมาย แล้วเป็นไงพอหัวใจต้องเจ็บ .เขาคนดีมีแล้วมีคนอื่น เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมาย นะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ เราบางเหลือเกิน. ...ดนตรี... .เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่ อยากตบแต่งดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทนไหว พอแล้วพอพอฉันพอดีกว่า .คิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจ

  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porMIND IGOT7
Traduzido porSuda Achariyasilp

One place, for music creators.

Get early access