Letraเปิดใจ

พราว

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน

เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย * หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย มนุษย์ทุกคนต้องมีหนทาง ที่ใช้เลือกวางให้ต่างกันไป เธอฉันหรือใครก็มีความฝัน ให้สิ่งๆนั้นเป็นจริงสมใจ และทุกๆวันมีคนมากมาย ที่เขามอบใจให้กับความฝัน เพียงคนเหล่านั้นยังคงค้นหา บางสิ่งจะพาไปสู่จุดหมาย หากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย หาากความคิดบางตอน สะท้อนเรื่องราวปวดร้าวจงลืมเสียเถิด เปิดใจรับเอาความสดใสที่มี กับฝันที่ดีมากมาย ลาลาลาลาล

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porSitly feniase

One place, for music creators.

Get early access