Última atualização em: 21 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

ยัง.ฮักเธอเสมอนะเจ้า. สาว.บ้านนาที่ชื่อปราณี. ยังจดจำสายตาวาจาเย้าหยอกยวนยี จำได้ดี สัญญาใต้ต้นบักขาม. ทน.เฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเทพฯ เจ็บ.หัวใจคือฆ้อนตอกนำ. ย่านหนุ่มครูบ้านดอน. เอาเงินมาอ้อนมาอำ คึดล้ำลำ ย่านใจปราณีเปลี่ยนแปลง.

.ฝากเพลงลอย ล่องไปจากใจอ้ายนี้ ฮอดหูปราณี ฮักนี้เจ้าอย่าเพิ่งแบ่ง คอย.อ้ายแนบ่เกินหน้าแล้ง สัญญาสิมาขอแต่ง จ่งแพงแก้มแดงให้ดี. ยัง.ฮักเธอเสมอนะเจ้า. สาว.บ้านนาที่ชื่อปราณี.หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี. สงกรานต์นี้ สัญญาอ้ายมาแน่นอน ...ดนตรี... ยัง.ฮักเธอเสมอนะเจ้า. สาว.บ้านนาที่ชื่อปราณี. หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี. สงกรานต์นี้ สัญญาอ้ายมาแน่นอน ยัง.ฮักเธอเสมอนะเจ้า. สาว.บ้านนาที่ชื่อปราณี. หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี. สงกรานต์นี้ สัญญาอ้ายมาแน่นอน

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

One place, for music creators.

Get early access