Última atualização em: 6 de Novembro de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Raz Degani sugeriu alterações para esta letra.

מרחוק אפשר לראות את אחלמה ואת כדכוד אורות מנצנצים בחושך והגבר באפוד השמיע את מילות הקוד הגענו אל אבני החושן בין הים והנהר הר ועמק וּמדבר ארץ רחבת ידיים חמוצי זיעה ודם מן הקרב שטרם תם המתים חייכו עדיין אז אמרנו הודיה על הנס שפה היה הרודפים הפכו פנים לברוח כחולמים היינו אז עד לְבוא שלל חש בז לעמוס כתפיים במלקוח בין בזים לבוזזים שם נפלו הנועזים גם בארזים נפלה שלהבת זה מקרה וזו שיטה יד רוחצת אחותה מנגבת באותה מגבת אני מצדיע לדגל ולכל חברי למסע הביטו להיסטוריה בעיניים כי עשינו מה ששום עם לא עשה כנענים ויבוסים מלפנינו בנסים עזובת שדה ובית במורד נעשקים נסו בני הענקים עד פליטים שם נעלמו מעין אז בנינו את עוולות והלכנו בִּגדולות וגם גֶזל עיר ואם - מחורבותיה שוב בנויה לתלפיות כבשנים קדמוניות בין שפלות לעמק אין שומע איך פורחת הקריה שמה קראנו אפליה שם נישאת מראש הרי קיפוח נידויים וחרמות במישור דעות קדומות שם בנינו את נזרע לרוח אני מצדיע... מענה קולי זה עד עכשיו לא בא זה לא יבוא עכשיו בלי תעשה טובה תבין את המצב עניין של זמן אוויר עניין של תג מחיר עכשיו זה במבצע יצאת שוב אידיוט קנית אשליה זה לא יכול להיות בכל זאת זה היה הרגשת משודרג לבשת ערב חג אז מה הבעיה? פתאום הקסם פג והחכה לדג אמרה אתה שלי מה שהיה שלך ולא יהיה יותר מה שהולך איתך ולא תמיד חוזר כוכב שלא נולד היה לך ביד אני פה בשבילך ואם תרגיש לבד אתה מוזמן לשיר איתי כמה צלילים הו רחוקי שלי התשמע קולי אולי ביום אחר אולי בהזדמנות ומי שממהר שלא יפתח חנות דברי החכמים בנחת נשמעים היה נעים מאוד היה מאוד נעים כאילו באת בלי אבל יצאת עם הו רחוקי שלי התשמע קולי זה עד עכשיו לא בא זה לא יבוא עכשיו תבין את המצב הצב שוב על הגב

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porיובל הים

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora