Lyrics and TranslationNico And The Niners

twenty one pilots

Last update on: March 31, 2020

Original Lyrics

mongolianTranslation in Mongolian (93%)

East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm fearless when I hear this on the low
Оройн цагаар үүнийг сонсохоороо би аймшиггүй зоригтой болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm careless when I wear my rebel clothes
Бослогынхоо хувцсаа өмсчихөөрөө би хэнэггүй болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
When Bishops come together they will know that
Хамба ламууд бүгд ирэхээрээ мэдэх болно
Dema don't control us, Dema don't control
Дэма биднийг удирддаггүй гэдгийг, удирддаггүй гэдгийг
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
They want to make you forget
Тэд та нарыг мартуулахыг хүснэ
They want to make you forget
Тэд та нарыг мартуулахыг хүснэ
Save your razorblades now, not yet
Сахлын хутганы ирээ хадгал, арай болоогүй
Save your razorblades now, not yet
Сахлын хутганы ирээ хадгал, арай болоогүй
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Би хүнд байна, шүхэрчний хувцас минь бат бөх
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Би өндөрт байна, шүхэрчний хувцас минь намайг өндөрт аваачна
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Lm нико ба ниникс нарын галаас ниссэн
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm fearless when I hear this on the low
Оройн цагаар үүнийг сонсохоороо би аймшиггүй зоригтой болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm careless when I wear my rebel clothes
Бослогынхоо хувцсаа өмсчихөөрөө би хэнэггүй болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
When Bishops come together they will know that
Хамба ламууд бүгд ирэхээрээ мэдэх болно
Dema don't control us, Dema don't control
Дэма биднийг удирддаггүй гэдгийг, удирддаггүй гэдгийг
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Би хүнд байна, шүхэрчний хувцас минь бат бөх
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Би өндөрт байна, шүхэрчний хувцас минь намайг өндөрт аваачна
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Lm нико ба ниникс нарын галаас ниссэн

I'm fearless when I hear this on the lowtwenty one pilots

(I'm heavy, jumpsuit is on steady)
Би хүнд байна, шүхэрчний хувцас минь бат бөх
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(I'm so high, I'm so high)
Би маш өндөрт байна, өндөрт байна
(So high, I'm so high)
Маш өндөрт, би өндөрт байна
(Fire, Nico and the Niners)
Гал, Нико болон есөн хамба
What I say when I want to be enough
Зорьсондоо хүрэхийг хүссэндээ хэлсэн зүйлээ
What a beautiful day for making a break for it
Одоо биелүүлэхэд хэт сайхан өдөр байна
We'll find a way to pay for it
Бид ямар нэг аргаар үйлийнхээ үрийг төлөх болно
Maybe from all the money we made razorblade stores
Магадгүй бүх сахлын хутгаа мөнгө болгоод
Rent a race horse and force a sponsor
Уралдааны морь хөлслөөд, спонсор авч
And start a concert, a complete diversion
Тоглолтоо эхлүүлж, өөрчлөлтийг бүрэн дуусгаад
Start a mob and you can be quite certain
Бүлэглэл байгуулна, чи итгэлтэй байж болно
We'll win but not everyone will get out
Бид ялах болно гэвч бүгд амьд үлдэхгүй
No, no
Үгүй, үгүй
We'll win but not everyone will get out
Бид ялах болно гэвч бүгд амьд үлдэхгүй
No, no
Үгүй, үгүй
We'll win but not everyone will get out
Бид ялах болно гэвч бүгд амьд үлдэхгүй
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm fearless when I hear this on the low
Оройн цагаар үүнийг сонсохоороо би аймшиггүй зоригтой болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
I'm careless when I wear my rebel clothes
Бослогынхоо хувцсаа өмсчихөөрөө би хэнэггүй болчихдог
East is up
Дээшээ гарвал байгаа
When Bishops come together they will know that
Хамба ламууд бүгд ирэхээрээ мэдэх болно
Dema don't control us, Dema don't control
Дэма биднийг удирддаггүй гэдгийг, удирддаггүй гэдгийг
East it up
Дээшээ гарвал байгаа
(So high)
маш өндөр
(Fire, Nico and the Niners)
Гал, Нико болон есөн хамба
(I'm so high, so high)
Би маш өндөрт байна, маш өндөрт
Sotidnab era ew
сотиднаб эрин үе
(Fire, Nico and the Niners)
Гал, Нико болон есөн хамба
  • 979

Last activities

Synced byanwer Asd

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now