Lyrics and TranslationNico And The Niners

twenty one pilots

Last update on: March 31, 2020

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani (83%)

East is up
Təbiət oyandı
I'm fearless when I hear this on the low
Bunu alçaq səslə eşitdiyimdə qorxusuzam
East is up
Təbiət oyandı
I'm careless when I wear my rebel clothes
Mən üsyançı paltarlarımı geyindiyimdə diqqətsiz qalıram
East is up
Təbiət oyandı
When Bishops come together they will know that
Piskoposlar bir araya gəldiyində bunu biləcəklər
Dema don't control us, Dema don't control
Dema bizə nəzarət etmir, dema nəzarət etmir
East is up
Təbiət oyandı
They want to make you forget
Onlar sənə unutdurmaq istəyirlər
They want to make you forget
Onlar sənə unutdurmaq istəyirlər
Save your razorblades now, not yet
Jiletlərini saxla indi, daha deyil
Save your razorblades now, not yet
Jiletlərini saxla indi, daha deyil
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Ağıram, tulumum istiqanlı
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Çox ucayam, tulumum məni çox yüksəyə çıxarır
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
East is up
Təbiət oyandı
I'm fearless when I hear this on the low
Bunu alçaq səslə eşitdiyimdə qorxusuzam
East is up
Təbiət oyandı
I'm careless when I wear my rebel clothes
Mən üsyançı paltarlarımı geyindiyimdə diqqətsiz qalıram
East is up
Təbiət oyandı
When Bishops come together they will know that
Piskoposlar bir araya gəldiyində bunu biləcəklər
Dema don't control us, Dema don't control
Dema bizə nəzarət etmir, dema nəzarət etmir
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Ağıram, tulumum istiqanlı
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Çox ucayam, tulumum məni çox yüksəyə çıxarır
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh

I'm fearless when I hear this on the lowtwenty one pilots

(I'm heavy, jumpsuit is on steady)
Ağıram, tulumum istiqanlı
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(I'm so high, I'm so high)
Çox ucayam, məni çox yüksəyə çıxarır
(So high, I'm so high)
Çox ucayam, məni yüksəyə çıxarır
(Fire, Nico and the Niners)
Alov, Nico və Niners
What I say when I want to be enough
Yetərli olmaq istədiyimdə nə deyim
What a beautiful day for making a break for it
Bunun üçün bir fasilə vermək nə gözəl bir gün
We'll find a way to pay for it
Bunu ödəmək üçün bir yol tapacağıq
Maybe from all the money we made razorblade stores
Bəlkə də qazandığımız bütün pullardan jilet dükanları
Rent a race horse and force a sponsor
Bir yarış atı kirayələ və bir sponsoru məcbur et
And start a concert, a complete diversion
Və bir konsert başlad, tam bir təxribat
Start a mob and you can be quite certain
Bir qrup başlad və olduqca kəskin ola bilərsən
We'll win but not everyone will get out
İndi qazanacağıq amma hər kəs çölə çıxmayacaq
No, no
Xeyir, xeyir
We'll win but not everyone will get out
İndi qazanacağıq amma hər kəs çölə çıxmayacaq
No, no
Xeyir, xeyir
We'll win but not everyone will get out
İndi qazanacağıq amma hər kəs çölə çıxmayacaq
East is up
Təbiət oyandı
I'm fearless when I hear this on the low
Bunu alçaq səslə eşitdiyimdə qorxusuzam
East is up
Təbiət oyandı
I'm careless when I wear my rebel clothes
Mən üsyançı paltarlarımı geyindiyimdə diqqətsiz qalıram
East is up
Təbiət oyandı
When Bishops come together they will know that
Piskoposlar bir araya gəldiyində bunu biləcəklər
Dema don't control us, Dema don't control
Dema bizə nəzarət etmir, dema nəzarət etmir
East it up
Təbiət oyandı
(So high)
(So high)
(Fire, Nico and the Niners)
Alov, Nico və Niners
(I'm so high, so high)
Mən çox ucayam, çox ucayam
Sotidnab era ew
Sotidnab era ew
(Fire, Nico and the Niners)
Alov, Nico və Niners
  • 979

Last activities

Synced byanwer Asd

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now