Lyrics and TranslationNico And The Niners

twenty one pilots

Last update on: March 31, 2020

Original Lyrics

albanianTranslation in Albanian (83%)

East is up
Lindja është lart
I'm fearless when I hear this on the low
Jam i pafriksuar kur e dëgjoj këtë aty posht
East is up
Lindja është lart
I'm careless when I wear my rebel clothes
Jam i pakujdesshëm kur vesh rrobat e rrugaçërisë
East is up
Lindja është lart
When Bishops come together they will know that
Kur peshkopët mblidhen së bashku do ta dinë që
Dema don't control us, Dema don't control
Dema nuk na kontrollon, dema nuk kontrollon
East is up
Lindja është lart
They want to make you forget
Ata duan të të bëjnë që të harrosh
They want to make you forget
Ata duan të të bëjnë që të harrosh
Save your razorblades now, not yet
Ruajini brisqet tuaja tani, jo akoma
Save your razorblades now, not yet
Ruajini brisqet tuaja tani, jo akoma
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Jam i rëndë, xhampsuti im është nën kontroll
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Jam shumë lartë, xhampsuti im më çon shumë lartë
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
East is up
Lindja është lart
I'm fearless when I hear this on the low
Jam i pafriksuar kur e dëgjoj këtë aty posht
East is up
Lindja është lart
I'm careless when I wear my rebel clothes
Jam i pakujdesshëm kur vesh rrobat e rrugaçërisë
East is up
Lindja është lart
When Bishops come together they will know that
Kur peshkopët mblidhen së bashku do ta dinë që
Dema don't control us, Dema don't control
Dema nuk na kontrollon, dema nuk kontrollon
I'm heavy, my jumpsuit is on steady
Jam i rëndë, xhampsuti im është nën kontroll
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my jumpsuit takes me so high
Jam shumë lartë, xhampsuti im më çon shumë lartë
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh

I'm fearless when I hear this on the lowtwenty one pilots

(I'm heavy, jumpsuit is on steady)
Jam i rëndë, xhampsuti është nën kontroll
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh)
(I'm so high, I'm so high)
Jam shumë larte, jam shumë lartë
(So high, I'm so high)
Shumë lartë, shumë lartë
(Fire, Nico and the Niners)
Zjarr, Niko dhe Najnërsat
What I say when I want to be enough
Çfarë them kur dua të jem mjaftueshëm
What a beautiful day for making a break for it
Çfare dite e bukur për të bërë një pushim për të
We'll find a way to pay for it
Do ta gjejmë një mënyrë që të paguajmë për të
Maybe from all the money we made razorblade stores
Ndoshta nga gjithë lekët që morëm nga dyqanet e brisqeve
Rent a race horse and force a sponsor
Merr me qera një kalë garash dhe detyro një sponsor
And start a concert, a complete diversion
Dhe nis një koncert, çlodhje të plotë
Start a mob and you can be quite certain
Nis një turme dhe ti mund të jesh mjaft i sigurt
We'll win but not everyone will get out
Ne do të fitojmë por jo të gjithë do të dalin
No, no
Jo, jo
We'll win but not everyone will get out
Ne do të fitojmë por jo të gjithë do të dalin
No, no
Jo, jo
We'll win but not everyone will get out
Ne do të fitojmë por jo të gjithë do të dalin
East is up
Lindja është lart
I'm fearless when I hear this on the low
Jam i pafriksuar kur e dëgjoj këtë aty posht
East is up
Lindja është lart
I'm careless when I wear my rebel clothes
Jam i pakujdesshëm kur vesh rrobat e rrugaçërisë
East is up
Lindja është lart
When Bishops come together they will know that
Kur peshkopët mblidhen së bashku do ta dinë që
Dema don't control us, Dema don't control
Dema nuk na kontrollon, dema nuk kontrollon
East it up
Lindja është sipër
(So high)
(So high)
(Fire, Nico and the Niners)
Zjarr, Niko dhe Najnërsat
(I'm so high, so high)
Jam shumë lartë
Sotidnab era ew
Sotidnab era ew
(Fire, Nico and the Niners)
Zjarr, Niko dhe Najnërsat
  • 979

Last activities

Synced byanwer Asd

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now