Lyricsกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง

Boy Peacemaker

  • Written by:
Last update on: March 27, 2022
No translations availableNo translations available

ฉันรู้ว่าเธอรู้ และฉันก็ดูรู้ มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่ กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวพัน

ปล่อยให้รักกันได้ยังไง ทั้ง ๆ ที่เธออยู่กับคนนั้น ไม่รู้ว่าใจคิด ไม่คิดว่าใจเผลอ เวลาใกล้ ๆ เธอ หัวใจมันสั่น ในสมองว่าให้เลิกไป แต่ลึก ๆ หัวใจต้องการ แล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหน กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของ ต้องทนเก็บมันในใจ ไม่รู้จะทำอย่างไร และชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี ฉันรู้ว่าเธอรัก รักเขาออกปานนั้น เรายังมารักกัน พวกคนใจอ่อน กับชีวิตครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่มีหวังที่แท้และแน่นอน ไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้ กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของ ต้องทนเก็บมันในใจ ไม่รู้จะทำอย่างไร และชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี ถอดหัวใจ ให้เหมือนเป็นคนไม่รักกัน แต่ก็ทำไม่ได้ ก็ลืมไม่ได้ ไม่ง่ายดายขนาดนั้น โฮ้ กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของ ต้องทนเก็บมันในใจ ไม่รู้จะทำอย่างไร และชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี ไม่รู้จะทำอย่างไร และชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Learn more