Lyrics and TranslationXa Ndiyekelelwa - Live

Spirit of Praise, Tshepiso Mpotle

  • Written by:
Last update on: March 21, 2021

Original Lyrics

englishTranslation in English (36%)

Nkosi ngiza kuwe themba lami
Lord, I come to you my Hope
Dwala lami la phakade
Forever I rest on You [My rock of ages
Phephelo sami uma ndiyekelelwa ngu ndo phalala nje nga manzi
My love, if you let me go I will perish like water
Xa ndiyekelelwa
Xa ndiyekelelwa

Nkosi ngiza kuwe themba lamiSpirit Of Praise feat. Tshepiso Mpotle

Wena uyi themba lami
You are my Hope
Yenza indlela
Yenza indlela
Xa ndiyekelelwa nguwe ndo phalala nje nga manzi
Xa ndiyekelelwa nguwe ndo phalala nje nga manzi
Zungithwale mna kaloku
Zungithwale mna kaloku
Nge zongalo zo bubele
Nge zongalo zo bubele
Ngi ziphosa kuwe ngoku
Ngi ziphosa kuwe ngoku
Nkosi Yesu ndi phuthume
Nkosi Yesu ndi phuthume
  • 2

Last activities

Translated byJordy Bin Yesu

One place, for music creators.

Learn more