Lyrics and TranslationFalling

Trevor Daniel

Last update on: February 17, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

My last made me feel like I would never try again
Min senaste fick mig att känna att jag aldrig vill försöka igen
But when I saw you, I felt something I never felt
Men när jag såg dig, kände jag något som jag aldrig har känt
Come closer, I'll give you all my love
Kom närmare, jag ger dig all min kärlek
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Om du behandlar mig bra, älskling, ger jag dig allt
My last made me feel like I would never try again
Min senaste fick mig att känna att jag aldrig vill försöka igen
But when I saw you, I felt something I never felt
Men när jag såg dig, kände jag något som jag aldrig har känt
Come closer, I'll give you all my love
Kom närmare, jag ger dig all min kärlek
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Om du behandlar mig bra, älskling, ger jag dig allt
Talk to me, I need to hear you need me like I need ya
Prata med mig, jag behöver höra dig, du behöver mig precis som jag behövde dig
Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love
Fall för mig, jag vill veta hur jag känner för dig, raring
Before you, baby, I was numb, drowned out pain by pouring up
Innan dig, älskling, var jag stel, drunknad i smärta för att hälla upp
Speeding fast on the run, never want to get caught up
Springer snabbt på spång, vill aldrig bli påkommen
Now you the one that I'm calling
Nu är det du som ringer
Swore that I'd never fall again, don't think I'm just talking
Svär att jag aldrig glömmer, tro inte att jag bara pratar
I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya
Jag kanske går hela vägen, inga undantag, tjejen, jag behöver dig

My last made me feel like I would never try againTrevor Daniel

Think I'm out of my mind, 'cause I can't get enough
Tror att jag är galen, för jag kan inte få nog
Only one that I give my time, 'cause I got eyes for ya
Bara en som jag gav min tid, för jag har det för dig
Might make an exception for ya, 'cause I been feeling ya
Kanske gör ett undantag för dig, för jag kände dig
Think I might be out of my mind, I think that you're the one
Kanske är galen, jag tror att du är det
My last made me feel like I would never try again
Min senaste fick mig att känna att jag aldrig vill försöka igen
But when I saw you, I felt something I never felt
Men när jag såg dig, kände jag något som jag aldrig har känt
Come closer, I'll give you all my love
Kom närmare, jag ger dig all min kärlek
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Om du behandlar mig bra, älskling, ger jag dig allt
My last made me feel like I would never try again
Min senaste fick mig att känna att jag aldrig vill försöka igen
But when I saw you, I felt something I never felt
Men när jag såg dig, kände jag något som jag aldrig har känt
Come closer, I'll give you all my love
Kom närmare, jag ger dig all min kärlek
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Om du behandlar mig bra, älskling, ger jag dig allt
I'll never give my all again
Jag ger aldrig mitt allt igen
'Cause I'm sick of falling down
För jag är trött på att falla ner
When I open up and give my trust
När jag öppnar upp och ger min tillit
They find a way to break it down
Hittar de ett sätt att förstöra det
Tear me up inside, and you break me down
Riv mig på insidan, och du förstör mig
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now