Lyrics and TranslationFalling

Trevor Daniel

Last update on: February 17, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

My last made me feel like I would never try again
Moja była sprawiła że nigdy nie chciałem spróbować ponownie
But when I saw you, I felt something I never felt
Ale kiedy cię zobaczyłem, poczułem coś czego nie czułem nigdy wcześniej
Come closer, I'll give you all my love
Podejdź bliżej, dam ci całą moją miłość
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Jeśli potraktujesz mnie dobrze, kochanie, dam ci wszystko
My last made me feel like I would never try again
Moja była sprawiła że nigdy nie chciałem spróbować ponownie
But when I saw you, I felt something I never felt
Ale kiedy cię zobaczyłem, poczułem coś czego nie czułem nigdy wcześniej
Come closer, I'll give you all my love
Podejdź bliżej, dam ci całą moją miłość
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Jeśli potraktujesz mnie dobrze, kochanie, dam ci wszystko
Talk to me, I need to hear you need me like I need ya
Mów do mnie, potrzebuje usłyszeć, że potrzebujesz mnie tak jak ja potrzebuje ciebie
Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love
Zakochaj się we mnie, chce wiedzieć, że czujesz to samo co co ja czuję do ciebie, kochana
Before you, baby, I was numb, drowned out pain by pouring up
Przed tobą, kochanie, byłem odrętwiały, zatapiałem ból, przelewając się
Speeding fast on the run, never want to get caught up
Pędząc szybko w biegu, nigdy nie chcesz dać się złapać
Now you the one that I'm calling
Teraz jesteś tą, do której dzwonię
Swore that I'd never fall again, don't think I'm just talking
Przysiągłem, że nigdy nie zapomnę, nie myśl, że tylko tak mówię
I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya
Myślę, że mogę postawić na wszytko , bez wyjątków, dziewczyno, potrzebuję cię

My last made me feel like I would never try againTrevor Daniel

Think I'm out of my mind, 'cause I can't get enough
Myślę, że oszalałem, bo nie mam dość
Only one that I give my time, 'cause I got eyes for ya
Tylko jeden, który poświęcam czas, bo mam go dla ciebie
Might make an exception for ya, 'cause I been feeling ya
Mógłbym zrobić dla ciebie wyjątek, bo cię czułem
Think I might be out of my mind, I think that you're the one
Myślę, że mógłbym stracić rozum, myślę, że jesteś tą jedyną
My last made me feel like I would never try again
Moja była sprawiła że nigdy nie chciałem spróbować ponownie
But when I saw you, I felt something I never felt
Ale kiedy cię zobaczyłem, poczułem coś czego nie czułem nigdy wcześniej
Come closer, I'll give you all my love
Podejdź bliżej, dam ci całą moją miłość
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Jeśli potraktujesz mnie dobrze, kochanie, dam ci wszystko
My last made me feel like I would never try again
Moja była sprawiła że nigdy nie chciałem spróbować ponownie
But when I saw you, I felt something I never felt
Ale kiedy cię zobaczyłem, poczułem coś czego nie czułem nigdy wcześniej
Come closer, I'll give you all my love
Podejdź bliżej, dam ci całą moją miłość
If you treat me right, baby, I'll give you everything
Jeśli potraktujesz mnie dobrze, kochanie, dam ci wszystko
I'll never give my all again
Nigdy więcej nie dam z siebie wszystkiego
'Cause I'm sick of falling down
Bo mam dość upadku
When I open up and give my trust
Kiedy się otwieram i daję zaufamie
They find a way to break it down
Oni znajdują sposób, żeby to zniszczyć
Tear me up inside, and you break me down
Rozerwij mnie w środku, a mnie załamiesz
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now