Lyrics and TranslationHIGHEST IN THE ROOM

Travis Scott

Last update on: October 7, 2019

Original Lyrics

suomiTranslation in Suomi

I got room
Minulla on tilaa
In my fumes (Yeah)
Höyryissäni (Yeah)
She fill my mind up with ideas
Hän täytttää mieleni ajatuksilla
I'm the highest in the room (It's lit)
Olen korkein huoneessa (Se on hienoa)
Hope I make it outta here (Let's go)
Toivottavasti pääsen pois täältä (Mennään)
She saw my eyes, she know I'm gone (Ahh)
Hän näki silmäni, hän tietää että olen poissa (Ahh)
I see some things that you might fear
Näen joitain asioita joita saatat pelätä
I'm doing a show, I'll be back soon (Soon)
Teen näytöstä, tulen takaisin pian (Pian)
That ain't what she wanna hear (Nah)
Se ei ole se mitä hän haluaa kuulla (Nah)
Now I got her in my room (Agh)
Nyt minulla on hänet huoneessani (Agh)
Legs wrapped around my beard
Jalat kietoutuneet partani ympärille
Got the fastest car, it zoom (Skrrt)
Sain nopeimman auton, se zoomaa (Skrrt)
Hope we make it outta here (Ahh)
Toivottavasti pääsemme ulos täältä (Ahh)
When I'm with you, I feel alive (Ooh)
Kun olen kanssasi, tunnen olevani elossa (Ooh)
You say you love me, don't you lie (Ooh, yeah)
Sanot rakastavasi minua, älä valehtele (Ooh, yeah)
Won't cross my heart, don't wanna die
Ei ylitä sydäntäni, en halua kuolla
Keep that pistol on my side (Yeah)
Pidä se pistooli puolellani (Yeah)
Cases fumes (Smoke)
Tapauksia savussa (Savu)
She fill my mind up with ideas (Straight up)
Hän täyttää mieleni ajatuksilla (Aivan heti)
I'm the highest in the room (It's lit)
Olen korkein huoneessa (Se on hienoa)
Hope I make it outta here (Let's go, yeah)
Toivottavasti pääsen pois täältä (Mennään, yeah)
We ain't stressin' 'bout the loot (Yeah)
Emme stressaa ryöstöä
My block made of quesoria
Esteeni tehty quesoriasta

I'm the highest in the room (It's lit)Travis Scott

This not the molly, this the boot
Tämä ei ole molly, tämä on kenkä
Ain't no comin' back from here
En tule takaisin täältä
Live the life of La Familia
Elä La Familian elämää
It's so much gang that I can't see ya (Yeah)
On niin paljon jengiä etten näe sinua
Turn it up 'til they can't hear (We can't)
Käännä sitä ylös kunnes he eivät kuule (Me emme voi)
Runnin', runnin' 'round for the thrill
Juoksemista, juoksemista ympäri jännitystä
Yeah, dawg, dawg, 'round my real (Gang)
Yeah, dawg, dawg, ympäri todellisuuttani (Jengi)
Raw, raw, I been pourin' to the real (Drank)
Raakaa, raakaa, olen vuotanut todellisuuteen (Drank)
Nah, nah, nah, they not back of the VIP (In the VIP)
Nah, nah, nah, he eivät ole takaisin vipistä (Vipissä)
Gorgeous, baby keep me hard as steel
Upeaa, beibi pidä minut kovana kuten teräs
Ah, this my life, I did not choose
Ah, tämä on elämäni, en valinnut sitä
Uh, been on this since we was kids
Uh, ollut tässä lapsesta lähtien
We gon' stay on top and break the rules
Aiotaan pysyä ylimpänä ja rikkoa sääntöjä
Uh, I fill my mind up with ideas
Uh, täytän mieleni ajatuksilla
'Cases fumes
Tapauksia savussa
She fill my mind up with ideas (Straight up)
Hän täyttää mieleni ajatuksilla (Aivan heti)
I'm the highest in the room (I'm the highest, it's lit)
Olen korkein huoneessa (Olen korkein, se on hienoa)
Hope I make it outta here (Outta here)
Toivottavasti pääsen pois täältä (Pois täältä)
I'm the highest, you might got the Midas
Olen korkein, saatat saada Midasin
Touch, what the vibe is? And my bitch the vibiest, yeah
Koske, mikä on fiilis? Ja narttuni on fiiliksin, yeah
Everyone excited, everything I do is exciting, yeah
Kaikki innoissaan, kaikki mitä teen on jännittävää
Play with giants, little bit too extravagant, yeah
Leiki jättiläisten kanssa, vähän liian liioiteltu, yeah
Down at night, everyone feel my vibe, yeah
Alas yöllä, kaikki tuntevat fiilikseni, yeah
In the broad day, everyone hypnotizing, yeah
Laajassa päivässä, kaikki hypnotisoituu, yeah
I'm okay, everyone take the cake, yeah
Olen kunnossa, kaikki ottavat kakkua, yeah
  • 462

Last activities

Translated byFacundo Herrera

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now