Lyrics and TranslationHIGHEST IN THE ROOM

Travis Scott

Last update on: October 7, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

I got room
Mam pokój
In my fumes (Yeah)
w moim dymie (Yeah)
She fill my mind up with ideas
Ona wypełnia mój umysł pomysłami
I'm the highest in the room (It's lit)
Jestem najwyższy w pokoju (Zajebiście)
Hope I make it outta here (Let's go)
Mam nadzieję, że się stąd wydostanę (Chodźmy)
She saw my eyes, she know I'm gone (Ahh)
Zobaczyła moje oczy, wie że jestem skończony (Ahh)
I see some things that you might fear
Widzę rzeczy, których możesz się bać
I'm doing a show, I'll be back soon (Soon)
Robię występ , niedługo wrócę (Niedługo)
That ain't what she wanna hear (Nah)
To nie jest to, co chce ona chcę usłyszeć (Nie)
Now I got her in my room (Agh)
Teraz mam ją w swoim pokoju (Agh)
Legs wrapped around my beard
Nogi owinięte wokół mojej brody
Got the fastest car, it zoom (Skrrt)
Mam najszybszy samochód, robi warkot (Skrrt)
Hope we make it outta here (Ahh)
Mam nadzieję, że się stąd wydostaniemy (Ahh)
When I'm with you, I feel alive (Ooh)
Kiedy jestem z tobą, czuję, że żyję (Ooh)
You say you love me, don't you lie (Ooh, yeah)
Mówisz, że mnie kochasz, nie kłam (Ooh, tak)
Won't cross my heart, don't wanna die
Nie przysięgnę, nie chcę umierać
Keep that pistol on my side (Yeah)
Trzymam przy sobie pistolet (Yeah)
Cases fumes (Smoke)
Zamknięty dym (Dym)
She fill my mind up with ideas (Straight up)
Ona wypełnia mój umysł pomysłami (Serio)
I'm the highest in the room (It's lit)
Jestem najwyższy w pokoju (Zajebiście)
Hope I make it outta here (Let's go, yeah)
Mam nadzieję, że się stąd wydostanę (Chodźmy, yeah)
We ain't stressin' 'bout the loot (Yeah)
Nie stresujemy się przed łupem
My block made of quesoria
Mój blok jest zrobiony z quesorii

I'm the highest in the room (It's lit)Travis Scott

This not the molly, this the boot
To nie molly, tylko but
Ain't no comin' back from here
Nie ma stamtąd powrotu
Live the life of La Familia
Żyję życiem La Familii
It's so much gang that I can't see ya (Yeah)
Tak dużo gangu, że nie mogę cię zobaczyć (Yeah)
Turn it up 'til they can't hear (We can't)
Podkręć to, dopóki nie mogą usłyszeć (Nie możemy)
Runnin', runnin' 'round for the thrill
Biegniemy, biegniemy wokół po dreszczyk emocji
Yeah, dawg, dawg, 'round my real (Gang)
Tak, koleś, koleś, koleś wokół mojej rzeczywistości (Gang)
Raw, raw, I been pourin' to the real (Drank)
Niedoświadczony, niedoświadczony byłem zalany przez rzeczywistość (Spity)
Nah, nah, nah, they not back of the VIP (In the VIP)
Nie, nie, nie, nie, nie, nie wracają z VIP-ów (W VIP-ie)
Gorgeous, baby keep me hard as steel
Wspaniale, kochanie, trzymaj mnie twardo jak stal
Ah, this my life, I did not choose
Ach, to moje życie, którego nie wybrałem
Uh, been on this since we was kids
Uh, jesteśmy w tym odkąd byliśmy dziećmi
We gon' stay on top and break the rules
Zostaniemy na szczycie, łamiąc zasady
Uh, I fill my mind up with ideas
Uh, wypełniam mój umysł pomysłami
'Cases fumes
Zamknięty dym
She fill my mind up with ideas (Straight up)
Ona wypełnia mój umysł pomysłami (Serio)
I'm the highest in the room (I'm the highest, it's lit)
Jestem najwyższy w pokoju (Jestem najwyższy, zajebiście)
Hope I make it outta here (Outta here)
Mam nadzieję, że się stąd wydostanę (Stąd wydostanę)
I'm the highest, you might got the Midas
Jestem najwyższy, możesz mieć Midasa
Touch, what the vibe is? And my bitch the vibiest, yeah
Dotknij, co to za wibracje? Moja suka jest najbardziej wibrująca, tak
Everyone excited, everything I do is exciting, yeah
Wszyscy są podekscytowani, wszystko co robię jest ekscytujące, tak
Play with giants, little bit too extravagant, yeah
Bawię się z gigantami, trochę zbyt ekstrawaganckimi, tak
Down at night, everyone feel my vibe, yeah
W nocy, wszyscy czują mój nastrój, tak
In the broad day, everyone hypnotizing, yeah
W dzień dziwek, wszyscy zahipnotyzowani, tak
I'm okay, everyone take the cake, yeah
Ze mną wszystko dobrze, wszyscy przechodzą ludzkie pojęcie, tak
  • 462

Last activities

Translated byFacundo Herrera

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now