Lyrics and TranslationDance Monkey

Tones and I

Last update on: August 29, 2019

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak

They say "Oh my god I see the way you shine"
Hovoria " O môj Bože vidím spôsob akým žiariš"
Take your hand, my dear, and place them both in mine
Zober svoju ruku drahý, a daj ich obe do mojej
You know you stopped me dead when I was passing by
Vieš že si ma zastavil mŕtvu, keď som len prechádzala
And now I beg to see you dance just one more time
A teraz žiadam vidieť ťa tancovať ešte jeden krát
Ooh I see you, see you, see you every time
Oo ja ťa vidím, vidím ťa, vidím ťa zakaždým
And oh my I, I like your style
A oh môj.. Mne, mne sa páči tvoj štýl
You, you make me, make me, make me wanna cry
Ty, ty ma nútiš, nútiš plakať
And now I beg to see you dance just one more time
A teraz žiadam vidieť ťa tancovať ešte jeden krát
So I say
Tak ja poviem
Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh
Tancuj pre mňa, tancuj pre mňa, tancuj pre mňa oh oh oh
I've never seen anybody do the things you do before
Nikdy predtým som nevidela nikoho robiť také veci ako ty
They say move for me, move for me, move for me ay ay ay
Hovoria, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa ay ay ay
And when you're done I'll make you do it all again
A keď skončíš donutím ťa to spraviť znova
I said oh my god I see you walking by
Poviem o môj bože vidím ťa prechádzať okolo
Take my hands, my dear, and look me in my eyes
Zober moje ruky, drahý a pozri sa mi do očí
Just like a monkey I've been dancing my whole life
Presne ako opica som tancovala celý svoj život
But you just beg to see me dance just one more time
Ale ty len žiadaš aby som tancovala ešte raz
Ooh I see you, see you, see you every time
Oo ja ťa vidím, vidím ťa, vidím ťa zakaždým
And oh my I, I like your style
A oh môj.. Mne, mne sa páči tvoj štýl
You, you make me, make me, make me wanna cry
Ty, ty ma nútiš, nútiš plakať
And now I beg to see you dance just one more time
A teraz žiadam vidieť ťa tancovať ešte jeden krát

I've never seen anybody do the things you do beforeTones and I

So I say
Tak ja poviem
Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh
Tancuj pre mňa, tancuj pre mňa, tancuj pre mňa oh oh oh
I've never seen anybody do the things you do before
Nikdy predtým som nevidela nikoho robiť také veci ako ty
They say move for me, move for me, move for me ay ay ay
Hovoria, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa ay ay ay
And when you're done I'll make you do it all again
A keď skončíš donutím ťa to spraviť znova
They say
Hovoria
Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh
Tancuj pre mňa , tancuj pre mňa, tancuj pre mňa oh oh oh, oh oh oh
I've never seen anybody do the things you do before
Nikdy predtým som nevidela nikoho robiť také veci ako ty
They say move for me, move for me, move for me ay ay ay
Hovoria, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa ay ay ay
And when you're done I'll make you do it all again
A keď skončíš donutím ťa to spraviť znova
Ooh (All again, all again)
Ohh (celé znova, celé znova)
Woah-oh, woah-oh, oh
Whoahňoh, woah-oh, oh
Ooh (All again, all again)
Ohh (celé znova, celé znova)
Ah ah, ah ah, ay
Ah ah ah ah
They say
Hovoria
Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh
Tancuj pre mňa, tancuj pre mňa, tancuj pre mňa oh oh oh
I've never seen anybody do the things you do before
Nikdy predtým som nevidela nikoho robiť také veci ako ty
They say move for me, move for me, move for me ay ay ay
Hovoria, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa ay ay ay
And when you're done I'll make you do it all again
A keď skončíš donutím ťa to spraviť znova
They say
Hovoria
Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh
Tancuj pre mňa , tancuj pre mňa, tancuj pre mňa oh oh oh, oh oh oh
I've never seen anybody do the things you do before
Nikdy predtým som nevidela nikoho robiť také veci ako ty
They say move for me, move for me, move for me ay ay ay
Hovoria, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa, hýb sa pre mňa ay ay ay
And when you're done I'll make you do it all again
A keď skončíš donutím ťa to spraviť znova
All again
Úplne odznova
  • 3k

Last activities

Translated byamaraa mend

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now