Lyrics and TranslationBlinding Lights

The Weeknd

Last update on: February 13, 2020

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian

Yeah
Yeah
I've been tryna call
Jeg har prøvd å ringe
I've been on my own for long enough
Jeg har vært alene lenge nok
Maybe you can show me how to love, maybe
Kanskje du kan vise meg hvordan jeg kan elske, kanskje
I'm going through withdrawals
Jeg går gjennom abstinenser
You don't even have to do too much
Du trenger ikke engang gjør for mye
You can turn me on with just a touch, baby
Jeg kan gjøre meg kåt med bare en berøring, baby
I look around and
Jeg ser rundt meg og
Sin City's cold and empty (Oh)
Sin City er kald og tom (oh)
No one's around to judge me (Oh)
Ingen er her for å dømme meg (oh)
I can't see clearly when you're gone
Jeg kan ikke se klart når du er borte
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Jeg sa, ooh, jeg er blindet
No, I can't sleep until I feel your touch
Nei, jeg kan ikke sove før jeg føler at du tar på meg
I said, ooh, I'm drowning in the night
Jeg sa, ooh, jeg drukner i natten
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Oh, når jeg er sånn, er du den eneste jeg stoler på
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
I'm running out of time
Jeg går tom for tid

I said, ooh, I'm blinded by the lightsThe Weeknd

'Cause I can see the sun light up the sky
Fordi jeg kan se solen lyse opp himmelen
So I hit the road in overdrive, baby, oh
Så jeg treffer veien i overdrive
The city's cold and empty (Oh)
Byen er kald og tom (oh)
No one's around to judge me (Oh)
Ingen er her for å dømme meg (oh)
I can't see clearly when you're gone
Jeg kan ikke se klart når du er borte
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Jeg sa, ooh, jeg er blindet
No, I can't sleep until I feel your touch
Nei, jeg kan ikke sove før jeg føler at du tar på meg
I said, ooh, I'm drowning in the night
Jeg sa, ooh, jeg drukner i natten
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Oh, når jeg er sånn, er du den eneste jeg stoler på
I'm just calling back to let you know (Back to let you know)
Jeg går bare forbi for å la deg vite (forbi for å la deg vite)
I could never say it on the phone (Say it on the phone)
Jeg kan aldri si det på mobilen (si det på mobilen)
Will never let you go this time (Ooh)
Vil aldri la deg gå denne gangen (ooh)
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Jeg sa, ooh, jeg er blindet
No, I can't sleep until I feel your touch
Nei, jeg kan ikke sove før jeg føler at du tar på meg
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Jeg sa, ooh, jeg er blindet
No, I can't sleep until I feel your touch
Nei, jeg kan ikke sove før jeg føler at du tar på meg
  • 1k

Last activities

Translated byNancy Ramos

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now