Lyrics and TranslationBlinding Lights

The Weeknd

Last update on: February 13, 2020

Original Lyrics

mongolianTranslation in Mongolian

Yeah
Еэа
I've been tryna call
Би яг залгах гэж байлаа
I've been on my own for long enough
Би ганцаараа хэтэрхий удаан явлаа
Maybe you can show me how to love, maybe
Магадгүй чи надад хэрхэн хайрлахыг харуулж болох юм, магадгүй
I'm going through withdrawals
Би мөнгө их зарлагадаж байна
You don't even have to do too much
Чи нэг их зүйл хийх ч шаардлагагүй
You can turn me on with just a touch, baby
Чи ганц хүрэлтээрээ намайг өдөөж чадна, хонгор минь
I look around and
Би эргэн тойрноо харахад
Sin City's cold and empty (Oh)
Нүгэлт хот хүйтэн бас хоосон (Өө)
No one's around to judge me (Oh)
Намайг шүүмжлэх хүн эргэн тойронд алга (Өө)
I can't see clearly when you're gone
Чамайг явсан хойно би юмсыг тодхон харж чадахгүй юм
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Би хэлсэн, үүүү, би энэ их гэрэлд сохорч байна
No, I can't sleep until I feel your touch
Үгүйээ, би чиний хүрэхийг мэдрэх хүртлээ унтаж чадахгүй нь
I said, ooh, I'm drowning in the night
Би хэлсэн, үүүү, би харанхуйд живж байна
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Өө, ийм байхад минь, чи л миний итгэх ганц хүн
Hey, hey, hey
Хээе, хээе, хээе
I'm running out of time
Надад цаг үлдсэнгүй

I said, ooh, I'm blinded by the lightsThe Weeknd

'Cause I can see the sun light up the sky
Учир нь би нар тэнгэрийг гийгүүлэхийг харж байна
So I hit the road in overdrive, baby, oh
Тиймээс, би машинаа унаад замд гарлаа, хонгор минь, өө
The city's cold and empty (Oh)
Хот хүйтэн бас хоосон (Өө)
No one's around to judge me (Oh)
Намайг шүүмжлэх хүн эргэн тойронд алга (Өө)
I can't see clearly when you're gone
Чамайг явсан хойно би юмсыг тодхон харж чадахгүй юм
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Би хэлсэн, үүүү, би энэ их гэрэлд сохорч байна
No, I can't sleep until I feel your touch
Үгүйээ, би чиний хүрэхийг мэдрэх хүртлээ унтаж чадахгүй нь
I said, ooh, I'm drowning in the night
Би хэлсэн, үүүү, би харанхуйд живж байна
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Өө, ийм байхад минь, чи л миний итгэх ганц хүн
I'm just calling back to let you know (Back to let you know)
Би чамд мэдэгдэхийн тулд хажуугаар чинь алхаж өнгөрлөө (Чамд мэдэгдэх гэж)
I could never say it on the phone (Say it on the phone)
Үүнийг би хэзээч утсаар хэлж чадахгүй (Утсаар хэлнэ)
Will never let you go this time (Ooh)
Чамайг энэ удаа ахиж яасан ч явуулахгүй (Өө)
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Би хэлсэн, үүүү, би энэ их гэрэлд сохорч байна
No, I can't sleep until I feel your touch
Үгүйээ, би чиний хүрэхийг мэдрэх хүртлээ унтаж чадахгүй нь
Hey, hey, hey
Хээе, хээе, хээе
Hey, hey, hey
Хээе, хээе, хээе
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Би хэлсэн, үүүү, би энэ их гэрэлд сохорч байна
No, I can't sleep until I feel your touch
Үгүйээ, би чиний хүрэхийг мэдрэх хүртлээ унтаж чадахгүй нь
  • 1k

Last activities

Synced byAnkur Gupta
Translated byDeba Prakash

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now