Lyrics and TranslationBlinding Lights

The Weeknd

Last update on: February 13, 2020

Original Lyrics

albanianTranslation in Albanian

Yeah
Po
I've been tryna call
Jam përpjekur të telefonoj
I've been on my own for long enough
Ksm qënë vetëm për kaq gjatë
Maybe you can show me how to love, maybe
Ndoshta mund të më tregosh si të dashuroj, ndoshta
I'm going through withdrawals
Po shkoj përmes tërheqjeve
You don't even have to do too much
Ti nuk ke pse bën shumë
You can turn me on with just a touch, baby
Ti mund të më ndezësh me vetëm një prekje, baby
I look around and
Shoh përreth dhe
Sin City's cold and empty (Oh)
Sin City është i ftohtë dhe i vetmuar (Oh)
No one's around to judge me (Oh)
Askush nuk është rreth që të më gjykojë (Oh)
I can't see clearly when you're gone
Nuk shoh qartë kur ke ikur
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Thashë, ooh, jam verbuar nga dritat
No, I can't sleep until I feel your touch
Jo, nuk mund të fle derisa të ndjej prekjen tënde
I said, ooh, I'm drowning in the night
Thashë, ooh, po mbyten në natë
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Oh, kurjam kështu je e vetmja që mund t'i besoj
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
I'm running out of time
Po më mbaron koha

I said, ooh, I'm blinded by the lightsThe Weeknd

'Cause I can see the sun light up the sky
Sepse mund të shoh dritën e diellit në qiell
So I hit the road in overdrive, baby, oh
Kështu që iki në rraskapitje, baby, oh
The city's cold and empty (Oh)
Qyteti është i ftohtë dhe i vetmuar (Oh)
No one's around to judge me (Oh)
Askush nuk është rreth që të më gjykojë (Oh)
I can't see clearly when you're gone
Nuk shoh qartë kur ke ikur
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Thashë, ooh, jam verbuar nga dritat
No, I can't sleep until I feel your touch
Jo, nuk mund të fle derisa të ndjej prekjen tënde
I said, ooh, I'm drowning in the night
Thashë, ooh, po mbyten në natë
Oh, when I'm like this, you're the one I trust
Oh, kurjam kështu je e vetmja që mund t'i besoj
I'm just calling back to let you know (Back to let you know)
Thjesht po kaloj pranë teje pë të të bërë të ditur që (Të të bëj të ditur që)
I could never say it on the phone (Say it on the phone)
Nuk mund të ta them kurrë në telefon (Thuaje në telefon)
Will never let you go this time (Ooh)
Nuk do të të lë kurrë të ikësh këtë herë (Ooh)
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Thashë, ooh, jam verbuar nga dritat
No, I can't sleep until I feel your touch
Jo, nuk mund të fle derisa të ndjej prekjen tënde
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
I said, ooh, I'm blinded by the lights
Thashë, ooh, jam verbuar nga dritat
No, I can't sleep until I feel your touch
Jo, nuk mund të fle derisa të ndjej prekjen tënde
  • 1k

Last activities

Synced byAnkur Gupta
Translated byDeba Prakash

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now