Flag as instrumental
Sing! Don't Go Away (mono) - lyrics

Don't Go Away (mono)

The Teddy Bears