Lyrics and TranslationJust Another Girl

The Killers

Last update on: May 4, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese (83%)

Step out into the Indian dust
Bước ra ngoài vào cát bụi Da Đỏ
I can feel the cracks in my spirit
Tôi có thể cảm nhận được vết nứt trong tâm hồn tôi
They're starting to bust
Nó bắt đầu vỡ ra
Drive by your house, nobody's home
Chạy tới nhà em , không ai ở nhà
I'm trying to tell myself that I'm better off alone
Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng."Mình ở một mình vẫn tốt hơn"
All of my friends say I should move on
Tất cả bạn bè tôi nói tôi nên tiếp tục đi
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
Don't let her stick it to your heart so hard
đừng để nó ghim vào tim mày như thế
And of all my friends say it wasn't meant to be
Và tụi nó còn nói nó không dành cho mày
And it's a great big world
Và thế giới rất rộng
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
Another girl
Một cô gái bình thường
I went to see a fortuneteller
I went to see a fortuneteller
That was a trip
That was a trip
Maybe this confusion's got me losing my grip
Có thể sự bối rối này làm tôi không thể nắm chặt được
I can't believe you're out there
I can't believe you're out there
Flying with somebody else, uh-huh
Flying with somebody else, uh-huh
Now Jason's getting married in the blink of an eye
Trong nháy mắt giờ Jason đang chuẩn bị kết hôn
I got an invitation, but I didn't reply
Tôi đã nhận được thư mời nhưng đã không trả lời
Tell your little brother that we put down the gloves
Nói với em trai của em là mình không còn là gì nữa
And give him all of my love
Và gởi lời thân yêu của anh cho nó
All of my friends say I should move on
Tất cả bạn bè tôi nói tôi nên tiếp tục đi
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác

All of my friends sayThe Killers

Don't let her stick it to your heart so hard
đừng để nó ghim vào tim mày như thế
And all of my friends say it wasn't meant to be
Và tụi nó nói nó không dành cho mày
And it's a great big world
Và thế giới rất rộng
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
I could be reeling 'em in left and right
Tôi có thể kiếm người thay thế em
Something's got a hold on me, tonight
Đêm nay có một thứ giữ tôi lại
Well, maybe all of my friends should confront
Có thể tụi nó nên chấp nhận rằng
The fact that I don't want
The fact that I don't want
Another girl
Một cô gái bình thường
All of my friends say I should move on
Tất cả bạn bè tôi nói tôi nên tiếp tục đi
All of my friends say
Tất cả bạn bè tôi nói rằng
All of my friends say
Tất cả bạn bè tôi nói rằng
All of my friends say
Tất cả bạn bè tôi nói rằng
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
Now why can't I sleep at night?
Giờ tại sao tôi vẫn không thể ngủ được
And why don't the moon look right
Và tại sao trăng nhìn lại khác hẳn
The sounds up, the TV's on
Tiếng ồn và TV vẫn còn
And it's a great big world
Và thế giới rất rộng
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
Don't let her stick it to your heart, boy
đừng để nó ghim vào tim mày như thế
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
All of my friends say
Tất cả bạn bè tôi nói rằng
She's just another girl
Cô ấy như bao người khác
Another girl
Một cô gái bình thường
  • 2k

Last activities

Synced byLupita Ruiz
Translated byprasun roy

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now