Lyrics and TranslationJust Another Girl

The Killers

Last update on: May 4, 2020

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak (77%)

Step out into the Indian dust
Vyšiel som z indianskeho prachu
I can feel the cracks in my spirit
Cítim praskliny na mojej duši
They're starting to bust
They're starting to bust
Drive by your house, nobody's home
Veziem sa okolo tvojho domu, nikto nie je doma
I'm trying to tell myself that I'm better off alone
Hovorím si, že mi je lepšie samému
All of my friends say I should move on
Všetci kamaráti hovoria, že sa mám pohnúť ďalej
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
Don't let her stick it to your heart so hard
Nedovoľ jej, aby ti prirástla k srdcu, chlapče
And of all my friends say it wasn't meant to be
A všetci moji kamaráti hovoria, že to nie je to, čo to má byť
And it's a great big world
A je to veľkolepý veľký svet
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
Another girl
Ďalšie dievča
I went to see a fortuneteller
I went to see a fortuneteller
That was a trip
That was a trip
Maybe this confusion's got me losing my grip
Možno toto zmätenie spôsobuje, že strácam kontrolu
I can't believe you're out there
I can't believe you're out there
Flying with somebody else, uh-huh
Flying with somebody else, uh-huh
Now Jason's getting married in the blink of an eye
Jason sa onedlho bude ženiť
I got an invitation, but I didn't reply
Dostal som pozvánku, ale neodpovedal som
Tell your little brother that we put down the gloves
Povedz tvojmu malému bratovi, že už si nie sme tak blízki
And give him all of my love
A dám im všetku moju lásku
All of my friends say I should move on
Všetci kamaráti hovoria, že sa mám pohnúť ďalej
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča

All of my friends sayThe Killers

Don't let her stick it to your heart so hard
Nedovoľ jej, aby ti prirástla k srdcu, chlapče
And all of my friends say it wasn't meant to be
A všetci moji kamaráti hovoria, že to nie je to, čo to má byť
And it's a great big world
A je to veľkolepý veľký svet
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
I could be reeling 'em in left and right
I could be reeling 'em in left and right
Something's got a hold on me, tonight
Niečo ma dnes večer drží
Well, maybe all of my friends should confront
No, možno by všetci moji kamaráti mali byť konfrontovaní
The fact that I don't want
The fact that I don't want
Another girl
Ďalšie dievča
All of my friends say I should move on
Všetci kamaráti hovoria, že sa mám pohnúť ďalej
All of my friends say
Všetci moji kamaráti hovoria
All of my friends say
Všetci moji kamaráti hovoria
All of my friends say
Všetci moji kamaráti hovoria
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
Now why can't I sleep at night?
Prečo teraz nemôžem v noci spávať
And why don't the moon look right
A prečo mesiac nevyzerá správne
The sounds up, the TV's on
Zvuk je nahlas, televízia je zapnutá
And it's a great big world
A je to veľkolepý veľký svet
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
Don't let her stick it to your heart, boy
Nedovoľ jej, aby ti prirástla k srdcu, chlapče
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
All of my friends say
Všetci moji kamaráti hovoria
She's just another girl
Ona je len ďalšie dievča
Another girl
Ďalšie dievča
  • 2k

Last activities

Synced byLupita Ruiz
Translated byprasun roy

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now