Lyrics and TranslationHangover (Hardwell Extended…

Taio Cruz

Last update on: October 11, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish (84%)

I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I've been drinking too much for sure
Na pewno za dużo wypiłem
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I got an empty cup, pour me some more
Mam pusty kubek, dolej mi więcej
So I can go until I blow up, eh
Więc moge iść do czasu kiedy nie wybuchne, eh
And I can drink until I throw up, eh
I moge pić do czasu gdy nie zwymiotuje, eh
And I don't ever, ever want to grow up, eh
I nie chcę nigdy dorosnąć, eh
I want to keep it going, keep, keep it going, going, going, going...
Chcę się bawić dalej, dalej, bawić dalej, dalej, dalej, dalej...
I got a little bit trashed last night, night
Trochę się spiłem, wczoraj
I got a little bit wasted, yeah, yeah
Trochę się wczoraj wciąłem, yeah yeah
I got a little bit mashed last night, night
Trochę się napiłem, wczoraj
I got a little shhh faced it, yeah, yeah
Mam się z tym zmierzyć, Yeah Yeah
I'm on the roof
Jestem na Dachu
If you don't know
Jeśli nie wiesz
Well, now you know
To teraz wiesz
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I've been drinking too much for sure
Na pewno za dużo wypiłem
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I got an empty cup, pour me some more
Mam pusty kubek, dolej mi więcej
So I can go until I blow up, eh
Więc moge iść do czasu kiedy nie wybuchne, eh
And I can drink until I throw up, eh
I moge pić do czasu gdy nie zwymiotuje, eh
And I don't ever, ever want to grow up, eh
I nie chcę nigdy dorosnąć, eh
I want to keep it going, keep, keep it going, come on!
Chcę bawić się dalej, dalej, dalej, no chodź!
Drink up, cause a party ain't a party 'til you ride all through it
Drink up, cause a party ain't a party 'til you ride all through it
End up on the floor with, can't remember? you clueless
Kończy się na podłodze z kamerzystą jesteśmy nieświadomi
Officer, like, What the hell is you doing?
Officer, like, What the hell is you doing?

I got a hangover, whoa!Taio Cruz

Stopping it, trouble it, you know, you know what? come again
Zatrzymujemy go, kłopoty, wiesz wiesz co? Przyjdzie ponownie
Give me Henn, give me gin, give me liquor, give me champagne
Daj mi Henn, daj mi gin, daj mi likier, daj mi szampana
Bubbles 'til the end
Bąbelki do końca
What happens after that, if you inspired, tell a friend
What happens after that, if you inspired, tell a friend
Like, oh, my homie Taio, we can all sip again
Jak oh, mój ziomek Taio, Możemy to jeszcze raz wylać
And again and again, remember this
And again and again, remember this
Wasted, so what?, irrelevant
Mamując tak dobrze, nieistotnie
We're kicked to the head, who's sellin' it
Uderzyło nam do głowy, kto sprzedaje
I got the hangover, that's my medicine
I got the hangover, that's my medicine
Don't mean like I said, "I'm too intelligent."
To nie znaczy że mówię, że jestem zbyt inteligentny
A little Jack can't hurt this veteran
Mały jack nic nie zrobi takiemu weteranowi
I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, go up
Pokaże się, lecz nie zwymiotuję, więc podnieśmy znów toast
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I've been drinking too much for sure
Na pewno za dużo wypiłem
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I got an empty cup, pour me some more
Mam pusty kubek, dolej mi więcej
So I can go until I blow up, eh
Więc moge iść do czasu kiedy nie wybuchne, eh
And I can drink until I throw up, eh
I moge pić do czasu gdy nie zwymiotuje, eh
And I don't ever, ever want to grow up, eh
I nie chcę nigdy dorosnąć, eh
I wanna to keep it going, keep, keep it going, come on!
Chcę bawić się dalej, dalej, dalej, no chodź!
Going, going, going, going, going, come on!
Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, no chodź!
Going, going, going, going, going, come on!
Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, no chodź!
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I've been drinking too much for sure
Na pewno za dużo wypiłem
I got a hangover, whoa!
Ja dostałem Kaca, woha
I got an empty cup, pour me some more
Mam pusty kubek, dolej mi więcej
So I can go until I blow up, eh
Więc moge iść do czasu kiedy nie wybuchne, eh
And I can drink until I throw up, eh
I moge pić do czasu gdy nie zwymiotuje, eh
And I don't ever, ever want to grow up, eh
I nie chcę nigdy dorosnąć, eh
I want to keep it going, keep, keep it going, come on!
Chcę bawić się dalej, dalej, dalej, no chodź!
  • 954

Last activities

Synced byPenny L
Translated byMaya

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now