LyricsSamhalincha

Sugam Pokharel

Last update on: March 7, 2020
1 Translation available1 Translation available

समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ साच्न खोज्छु आँखामा सपना आँशुले नै पखालिदिन्छ

समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ के के सोच्छु म जिन्दगिमा सबै अधुरो रहिदिन्छ बिहानी आउँछ आशा बोकेर फेरि निराश बनाइदिन्छ साच्न खोज्छु आँखामा सपना आँशुले नै पखालिदिन्छ समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ के के चाह्न्छु म जिन्दगिमा सबै अपुरो भैदिन्छ साँझ आउँछ सम्झना बोकि फेरि यादमा डुबाइजान्छ साच्न खोज्छु आँखामा सपना आँशुले नै पखालिदिन्छ समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ साच्न खोज्छु आँखामा सपना आँशुले नै पखालिदिन्छ समहालिन्छ कहिले मन कहिले तेसै अतालिदिन्छ कहिले तेसै अतालिदिन्छ कहिले तेसै अतालिदिन्छ कहिले तेसै अतालिदिन्छ

1 Translation available1 Translation available
  • 1

Last activities

Translated byDeependra Gautam

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now