LyricsLike I Used Too

Snoh Aalegra, Timbuktu

Mike Zebra submitted the lyrics for this song. Are the lyrics correct?

Like I Used To I don't recognize you Jag känner inte igen dig asså What happened to you? Vad hände med dig? Is this what you really are or? Är det här den du egentligen är eller? The leaves don't fall with the season The leaves don't fall with the season And dreams don't wait by the window And dreams don't wait by the window A couple of seeds that the rain won't reach A couple of seeds that the rain won't reach And I don't feel like I used to And I don't feel like I used to I don't feel like I used to I don't feel like I used to I don't feel like I used to I don't feel like I used to Now now No no no no (Lucky that) (Tur att) Now now No no no no (Luckily we are all people!) (Sån tur att vi alla är människor!) I don't feel like I used to I don't feel like I used to Because I don't know anymore För jag vet inte längre You are not like the same person Du är liksom inte samma person Is this what you really are or? Är det här den du egentligen är eller? I was born again Jag föddes på nytt Sure, I was born again Visst, jag föddes på nytt This is the Renaissance Det här är renässansen This is pure essence, though Det här är ren essens, men Whoa! Whoa! New! Ny! You are new! Du är ny! This is just ice cream for an inuit Det här är bara is för en inuit Sand for a Bedouin Sand för en beduin 'Pain' is my middle name, seen forever 'Smärta' är mitt mellannamn, sett en evig tid End of beer, end of pay Slut på ölen, slut på lönen Snow on the leaves, onions in desert, red eyes Snö på löven, lök i öken, röda ögon End of tube, end in the cap Slut på tuben, slut i huvet The final station in seven minutes Slutstationen om sju minuter I push it out in small cartridges Jag skjuter ut den i små patroner Crying rivers, difficult tones Gråter floder, svåra toner Patience is so on the hook Tålamodet är så på kroken So small portions of wisdom I fell on the earth Så små portioner av visdom jag fällt på jorden But I don't know at all what I once did Men jag känner inte alls som jag en gång gjorde I do not know at all for the older words Jag känner inte alls för de äldre orden I didn't know everything so I turned the tables Jag kände inte allt så jag vände borden With the vessels in the soul I am almost better dead Med kärlen i själen så är jag nästan bättre död If the money sign doesn't extinguish the cigarette's glow Om pengaregnet inte släcker cigarettens glöd Down to the last spark before I burn up Ner till sista gnistan innan jag brinner upp Be forced to choose between no wings or no air Tvingas välja mellan inga vingar eller ingen luft But what you don't know is that I found someone new Men vad du inte vet är att jag hittat någon ny And my heart is on fire as a logo Och mitt hjärta står i brand som en logotyp Type so crazy, kind of so taken Typ så galen, typ så tagen Time of day, type so naked, type on the roof Tid på dagen, typ så naket, typ på taket Pinch my sleeve, a new acquired (?) Grin in heat Nyp min ärm, en ny förvärvd (?) gryr i värme Cares me closer, it hurts worse Bryr mig närmre, skyr det värre But cold nights are not cold nights from now on Men kalla nätter är inga kalla nätter hädanefter Greetings from a place that is damn better Hälsningar från en plats som är jävligt bättre Cold nights are no cold nights from now on Kalla nätter är inga kalla nätter hädanefter Greetings from a place that is damn better Hälsningar från en plats som är jävligt bättre Where life is a holiday Där livet är en semester A place where we are better off En plats där vi har det bättre

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now