Lyrics and TranslationIf Rain Is What You Want

Slipknot

Last update on: June 4, 2018

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

It's been years since anyone could be a friend
Už to jsou roky, od té doby kdy mohl být každý přítelem
It's the fear that kills the feeling in the end
Je to strach co nakonec zabíjí city
Can we face it? Can we shape it? Can we really die?
Můžeme tomu čelit? Můžeme to formovat? Můžeme opravdu zemřít?
If rain is what you want, all you have to do is close your eyes
Pokud déšť je to co chceš, vše co musíš udělat je, zavřít oči
Just close your eyes
Jen zavři oči
I am watching resurrection start to crawl
Sleduji jak se vzkříšení začínají plazit
Is there any chance in hell? Any chance at all?
Je tady sakra nějaká šance? Vůbec nějaká šance?
Do we need it? Do we see it? Is it really there?
Potřebujeme to? Vidíme to? Je to opravdu tam?
If rain is what you want, then take your seats, enjoy the fall
Pokud déšť je to co chceš, tak se usaď, užij si pád
Enjoy the fall
Užij si pád
The only thing deeper than my last breath
Jediná věc hlubší, než můj poslední poslední nádech
The only thing darker than my last death
Jediná věc temnější, než moje poslední smrt
Is the panic, the static, I've come back from the dead
Je panika, statika, vstal jsem zpět z mrtvých

My cities will never sleep againSlipknot

But my cities will never sleep again
Ale moje města nebudou nikdy znovu spát
In these diamonds, we're left with colored glass
V těchto diamantech, nám zbylo barevné sklo
As pressure takes its toll, we will outlast
Jak si tlak vybírá své mítné, my to přečkáme
But you can't break my heart
Ale nemůžeš mi zlomit srdce
As long as I can be myself, I'll never fall apart
Dokud můžu být sám sebou, nikdy se nesesypu
And you can't take me in
A nemůžeš mě vzít dovnitř
If I'm not broken, break me down so I will never feel alone again
Pokud nejsem zlomený, zlom mě, abych se už nikdy opět necítil sám
The only thing deeper than my last breath
Jediná věc hlubší, než můj poslední poslední nádech
The only thing darker than my last death
Jediná věc temnější, než moje poslední smrt
Is the panic, the static, I've come back from the dead
Je panika, statika, vstal jsem zpět z mrtvých
But my cities will never sleep again
Ale moje města nebudou nikdy znovu spát
My cities will never sleep again
Moje města už nikdy nebudou spát
My cities will never sleep again
Moje města už nikdy nebudou spát
My cities will never sleep again
Moje města už nikdy nebudou spát
My cities will never sleep again
Moje města už nikdy nebudou spát
  • 845

Last activities

Translated byAnthony Bernal

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now