Lyrics and TranslationBirth Of The Cruel

Slipknot

Last update on: August 8, 2019

Original Lyrics

turkishTranslation in Turkish (96%)

I'm just a Judas, looking for a silver line
Ben sadece gümüş bir çizgiyi arayan bir Hain(?)im
And tomorrow is still a step behind
ve yarın hala bir adım geride
Hey, hey, drama, I'd love to be a waste of your time
Hey , hey drama, senin boşa harcanmış bir zamanın olmayı seviyorum.
Oh no, thanks so much for wasting mine, so hear me out
Ah hayır, benimkinin bu kadar fazla harcanması yeter, o zaman beni dinle
Let's hear it for the damaged
Zarar görmüş için duy
Who understands but the broken?
Kim anlayacak fakat kırılmış mı?
Developed in the arms of spite
Kinin omuzlarında gelişti
I'm all fucked up, and I make it look good, adrenaline sight tonight
Berbat durumdayım, ve onu iyi görünmesini sağladım, bu gece adrenalin görünüyor
I'm overthrown
Ben tahttan indirilenim
I'm over your throne
Senin tahtının üzerindeyim
I'm over it
Üzerindeyim
Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fist
Usanma, usanmış, usandım, yumruktan bıktım
Blessed are the fires that have burned me
Beni yakan ateşler kutsanmış
Listen to this, the lesson is, never underestimate the agony
Bunu dinle, ders şu, asla ızdırabı küçümseme
Death of the fool, birth of the cruel
Aptalın ölümü, zalimin doğuşu
Remember how you spent the best part of forever in a state of pure disease?
Bir saf hastalıkla nasıl sonsuzluğun en iyi kısmını harcadığını hatırla
It was another thing altogether to forget that you brought out the worst in me
O tamamen içimdeki kötüyü dışarıya çıkaran unutulması gereken başka bir şeydi
Hey, karma, you don't feel like I do
Hey, karma, benim hissettiğim gibi hissetmiyorsun

Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fistSlipknot

You just wish you'd hate like I do
Sadece benim gibi nefret etmek istersin
We are the bitter, the maladjusted and wise
Biz acıyız, uyumsuzuz ve bilgeyiz
Fighting off a generation too uptight
Çok sinirli bir neslin savaşması
We're all dressed up with nobody to kill
We're all dressed up with nobody to kill
The rhetoric stops tonight
Retorik bu gece durdu
I'm overthrown
Ben tahttan indirilenim
I'm over your throne
Senin tahtının üzerindeyim
I'm over it
Üzerindeyim
Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fist
Usanma, usanmış, usandım, yumruktan bıktım
Blessed are the fires that have burned me
Beni yakan ateşler kutsanmış
Listen to this, the lesson is, never underestimate the agony
Bunu dinle, ders şu, asla ızdırabı küçümseme
Death of the fool, birth of the, birth of the cruel, yeah
Aptalın ölümü, zalimin, zalimin doğuşu
Now's not the time for denying
Şimdi reddetme zamanı değil
Shifting the focus to scare
Odağını korkuya kaydır
Let's not forget we're all guilty
Unutma biz hepimiz suçluyuz
All three dimensions polluted by earnest despair
Bütün üç boyut ciddi umutsuzluk tarafından kirletildi
I'm overthrown
Ben tahttan indirilenim
I'm over your throne
Senin tahtının üzerindeyim
I'm overthrown
Ben tahttan indirilenim
I'm over your throne
Senin tahtının üzerindeyim
I'm over it
Üzerindeyim
  • 38

Last activities

Synced byCharly Perez
Translated byS U P

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now