Lyrics and TranslationBirth Of The Cruel

Slipknot

Last update on: August 8, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

I'm just a Judas, looking for a silver line
Jsem prostě Jidáš, hledající stříbrnou linii
And tomorrow is still a step behind
A zítra to pořád bude krok vzad
Hey, hey, drama, I'd love to be a waste of your time
Hey, hey, drama, rád bych byl ztrátou tvého času
Oh no, thanks so much for wasting mine, so hear me out
Ó ne, moc ti děkuji za plýtvání toho mého, tak mě vyslyš
Let's hear it for the damaged
Vyslechni to, pro ty co jsou poškození
Who understands but the broken?
Kdo jim rozumí, kromě zlomených?
Developed in the arms of spite
Přinášených do náruče zaště
I'm all fucked up, and I make it look good, adrenaline sight tonight
Jsem úplně v prdeli, a zařídím aby to vypadalo dobře, adrenalin je dnes v noci na dohled
I'm overthrown
Jsem poražený
I'm over your throne
Vzdal jsem se tvé moci
I'm over it
Jsem za tím
Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fist
Nemocný, znechucený, jsem odporný, jsem jako sražený pěstí
Blessed are the fires that have burned me
Požehnané jsou ohně které mě spálili
Listen to this, the lesson is, never underestimate the agony
Poslechni si tohle, ta lekce zní, nikdy nepodceňuj utrpení
Death of the fool, birth of the cruel
Bláznova smrt, zrození krutosti
Remember how you spent the best part of forever in a state of pure disease?
Vzpomínáš jak jsi strávil nejlepší část věčnosti ve stavu čistého onemocnění?
It was another thing altogether to forget that you brought out the worst in me
Byla to další úplně zapomenutá věc, stejně jako to nejhorší co jsi ze mě dostal
Hey, karma, you don't feel like I do
Hey, karmo, necítíš se tak jako já

Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fistSlipknot

You just wish you'd hate like I do
Jen si přeješ aby jsi mohla nenávidět stejně jako já
We are the bitter, the maladjusted and wise
Jsme zahořklí, nepřizpůsobyví a moudří
Fighting off a generation too uptight
Bráníme se generacím až do roztrhání
We're all dressed up with nobody to kill
Všichni jsme odění, s nikým koho by jsme zabili
The rhetoric stops tonight
Prázdné řeči dnes ustávají
I'm overthrown
Jsem poražený
I'm over your throne
Vzdal jsem se tvé moci
I'm over it
Jsem za tím
Sick, sickened, I'm sickening, I'm stricken by the fist
Nemocný, znechucený, jsem odporný, jsem jako sražený pěstí
Blessed are the fires that have burned me
Požehnané jsou ohně které mě spálili
Listen to this, the lesson is, never underestimate the agony
Poslechni si tohle, ta lekce zní, nikdy nepodceňuj utrpení
Death of the fool, birth of the, birth of the cruel, yeah
Smrt blázna, zrození, zrození krutosti, yeah
Now's not the time for denying
Teď není čas na odmítání
Shifting the focus to scare
Přesouváme své soustředění na strach
Let's not forget we're all guilty
Nezapomínejme že jsme všichni vinní
All three dimensions polluted by earnest despair
Všechny tři rozměry jsou znečištěné vážným zoufalstvím
I'm overthrown
Jsem poražený
I'm over your throne
Vzdal jsem se tvé moci
I'm overthrown
Jsem poražený
I'm over your throne
Vzdal jsem se tvé moci
I'm over it
Jsem za tím
  • 38

Last activities

Synced byCharly Perez
Translated byS U P

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now