LyricsEbenezer (sm)

Sipho Makhabane

  • Written by:
Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Ezandleni zakho Jesu Ngizi nikela uqobo lwami Ngithi thatha uqobo lwami

Ngi za kuwe Jesu wami Ebenezer Thixo wama zulu Wen′ ungihole kwaze kwa balapha Ngithi thath'uqobo lwami Ngiza kuwe we somandla Ezandleni zakho Jesu Ngizi nikela uqobo lwami Ngithi thatha uqobo lwami Ngi za kuwe Jesu wami Ebenezer Nkosi yam′! UNGIHOLE KWAZE KWA'LA!

No translations availableNo translations available
  • 8

Last activities

Synced byJohn Caledony

One place, for music creators.

Get early access