Lyrics and TranslationThree Empty Words

Shawn Mendes

Last update on: September 26, 2016

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian

I'll pick you up at the same time
Felveszlek, majd téged ugyanakkor
At the same place, the same old drive
Ugyanott, ugyanazon a régi úton
We'll just talk about our day
Csak a napjainkról fogunk beszélni
To try to fill the awkward space tonight
Ma este megpróbáljuk kitölteni a kínos helyeket
We'll play the songs we used to love
Játszani fogjuk a zenéket, a szerelem lesz a hangszer
While we try to fall in love again
Miközben megpróbálunk újra szerelembe esni
And we don't know who's wrong or right
Nem tudjuk mi a rossz vagy a jó
But we don't even care enough to fight
Nem érdekel minket a harc eléggé
We're going through the motions
Nem vesszük figyelembe a jeleket
Cause we can't fix what's broken
Mert nem tudjuk helyre hozni, azt ami eltört
And I know it's gonna hurt
És tudom, hogy fájni fog
But darling I'll go first
De kedvesem, én megyek előre
Cause I won't keep on saying those three empty words
Mert nem fogom mindig azt a három üres szócskát mondani
No, I won't keep on saying those three empty words, oh
Nem, nem fogom azt a három üres szócskát mondani
Though we're still talking everyday
Még mindig beszélünk minden nap
I'm running out of things to say to ya
Kifogyok a dolgokból melyekre azt mondom: YA
What's really gonna break my heart
Az ami nagyon össze fogja törni a szívem
Is to have to tell your little brother
Meg kell, hogy mondjam, a kistestvéred

And I know it's gonna hurtShawn Mendes

It might be easier to stay
Talán könnyebb így maradni,
But it'll never be the same, no, oh no
De sz soha nem lesz ugyan az, nem, oh, nem
And if something doesn't change
És ha semmi sem változik
Then we'll keep on sinking further
Akkor tovább süllyedünk a mélybe
Oh, we're going through the motion, yeah
Oh, nem veszük figyelembe a jeleket, yeah
Cause we can't fix what's broken
Mert nem tudjuk helyre hozni, azt ami eltört
And I know it's gonna hurt
És tudom, hogy fájni fog
But darling I'll go first
De kedvesem, én megyek előre
Cause I won't keep on saying those three empty words
Mert nem fogom mindig azt a három üres szócskát mondani
Those three empty words will only make it worse
Az a három üres szó csak rosszabbá fogja tenni
I'm tired, I can't take it anymore
Belefáradtam, nem bírom tovább
Those three empty words will only make it worse
Az a három üres szó csak rosszabbá fogja tenni
We're tired, we can't take it anymore
Belefáradtunk, nem bírjuk tovább
We're going through the motions
Nem vesszük figyelembe a jeleket
Cause we can't fix what's broken, no
Mert nem tudjuk helyre hozni, azt ani eltört nem
And I know it's gonna hurt
És tudom, hogy fájni fog
But darling I'll go first
De kedvesem, én megyek előre
I won't keep on saying those three empty words
Nem fogom mindig azt a három üres szócskát mondani
We don't have to keep on saying those three empty words
Nem muszáj mindig azt a három üres szócskát mondogatnunk
Oh, I can't keep on saying those three empty words
Oh, nem fogom mindig azt a három üres szócskát mondani
  • 4k

Last activities

Synced bysn chz
Translated byMalena Gauna

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now