Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes, Camila Cabello

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

I love it when you call me Señorita
Em thích lúc anh gọi tên em là señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Em ước em có thể giả vờ em không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng mỗi khi chạm nhau lại làm em thốt lên ooh là la
It's true, la-la-la
Thật đấy, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, anh vẫn níu kéo em về anh
Land in Miami
Đáp xuống Miami
The air was hot from summer rain
Thời tiết vẫn cứ oi bức sau cơn mưa rào
Sweat drippin' off me
Mồ hồi tôi cứ mãi chảy ra
Before I even knew her name, la-la-la
Trước khi tôi biết đến tên cô ấy, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Cảm giác ấy thật ohh là la
Sapphire moonlight
Dưới Ánh trăng xanh
We danced for hours in the sand
Đôi ta khiêu vũ hàng giờ trên cát
Tequila sunrise
Tequila Mặt trời mọc (tên của loại cocktail)
Her body fit right in my hands, la-la-la
Cơ thể em vừa vặn trong vòng tay tôi, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Cảm giác làm đôi ta thốt lên ooh-la-la-la, yeah
I love it when you call me Señorita
Em thích lúc anh gọi tên em là señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Em ước em có thể giả vờ em không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng mỗi khi chạm nhau lại làm em thốt lên ooh là la
It's true, la-la-la
Thật đấy, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, anh biết em rất thích khi anh gọi em là señorita (quý cô)
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Em ước cuộc tình này không quá khó khăn để làm em bỏ anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng mỗi khi chạm nhau lại làm em thốt lên ooh là la
It's true, la-la-la
Thật đấy, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, anh vẫn níu kéo em về anh

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Khóa phòng khách sạn
There's just some things that never change
Có những thứ không bao giờ đổi thay
You say we're just friends
Anh nói rằng chúng ta chỉ là bạn thôi
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Nhưng bạn thì làm sao mà hiểu được hương vị của anh chứ, la-la-la
'Cause you know it's been a long
Bởi vì anh biết rằng bao năm trời
Time coming, don't ya let me fall, ooh
xa cách, dễ làm em nản lòng, ooh
Ooh, when your lips undress me
Ooh, khi đôi môi anh lột trần em
Hooked on your tongue
Khoá chặt lưỡi anh
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, tình yêu à, nụ hôn anh thật chết người, đừng dừng lại
I love it when you call me Señorita
Em thích lúc anh gọi tên em là señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Em ước em có thể giả vờ em không cần anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng mỗi khi chạm nhau lại làm em thốt lên ooh là la
It's true, la-la-la
Thật đấy, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, anh biết em rất thích khi anh gọi em là señorita (quý cô)
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Em ước cuộc tình này không quá khó khăn để làm em bỏ anh
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng mỗi khi chạm nhau lại làm em thốt lên ooh là la
It's true, la-la-la
Thật đấy, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, anh vẫn níu kéo em về anh
All along I've been coming for ya (For you)
Đã từ lâu em luôn tìm đến anh (vì anh)
And I hope it means something to you
Và em hy vọng cuộc tình này có ý nghĩa đối với anh
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for ya)
Gọi tên em, em sẽ về bên anh (về bên anh)
Coming for ya (Coming for ya)
Về bên anh (về bên anh)
For ya
Vì anh
For ya (Oh, she loves it when I come)
Vì anh (Oh, cô ấy rất thich khi tôi đến)
For ya
Vì anh
Ooh, I should be runnin'
Ooh, em nên chạy đi thôi
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, anh vẫn níu kéo em về anh
  • 7k

Last activities

Synced bysahar irani
Translated byUkelele Cancion

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now