Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

I love it when you call me señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig
Land in Miami
Landar i Miami
The air was hot from summer rain
Luften var het från sommarregn
Sweat drippin' off me
Svett droppar från mig
Before I even knew her name, la-la-la
Innan jag ens visste hennes namn, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Det kändes som ooh-la-la-la
Sapphire moonlight
Safir-månljus
We danced for hours in the sand
Vi dansade i timmar i sanden
Tequila Sunrise
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
Hennes kropp passar perfekt i mina händer, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Det kändes som ååh-la-la-la, yeah
I love it when you call me señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ååh, du vet att jag älskar när du kallar mig señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jag önskar det inte var så jävla svårt att lämna dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Inlåsta på hotellet
There's just some things that never change
Det är bara några saker som aldrig förändras
You say we're just friends
Du säger att vi är bara vänner
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Men vänner vet inte hur du smakar, la-la-la
'Cause you know it's been a long time coming
För du vet det har gått lång tid sen kommer
Don't ya let me fall, oh
Låt mig inte falla, åh
Ooh, when your lips undress me
Ååh, när dina läppar klär av mig
Hooked on your tongue
Fastnat på din tunga
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ååh, kärlek, din kyss är dödlig, sluta inte
I love it when you call me señorita
Jag älskar när du kallar mig señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Jag önskar jag kunde låtsas som att jag inte behövde dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ååh, du vet att jag älskar när du kallar mig señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jag önskar det inte var så jävla svårt att lämna dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men varje beröring är ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det är sant, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig
All along I've been coming for ya (For you)
Hela tiden har jag kommit för dig (för dig)
And I hope it meant something to you (Ooh)
Och jag hoppas det betyder något för dig
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Säg mitt namn, jag kommer komma för dig (komma för dig)
Coming for ya (Coming for you)
Komma för dig (komma för dig)
For ya
För dig
For ya (Oh, she loves it when I call)
För dig (åh, hon älskar när jag kommer)
For ya
För dig
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jag borde springa
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du får mig att komma för dig
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now