Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes, Camila Cabello

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

I love it when you call me Señorita
Uwielbiam kiedy mówisz na mnie señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Chciałabym udawać, że cię nie potrzebuję
But every touch is ooh-la-la-la
Ale każdy dotyk jest jak ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
To prawda, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, ty sprawiasz, że ciągle do ciebie przychodzę
Land in Miami
Ziemia w Miami
The air was hot from summer rain
Powietrze było gorące przez letni deszcz
Sweat drippin' off me
Pot spływa po mnie
Before I even knew her name, la-la-la
Zanim nawet poznałem jej imię, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Poczułem się jak ooh-la-la-la, (Yeah, no)
Sapphire moonlight
Safirowy księżyc,
We danced for hours in the sand
Tańczylismy godzinami w piasku
Tequila sunrise
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
Jej ciało pasuje idealnie do moich dłoni, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Poczułem się jak ooh-la-la-la, o tak
I love it when you call me Señorita
Uwielbiam kiedy mówisz na mnie señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Chciałabym udawać, że cię nie potrzebuję
But every touch is ooh-la-la-la
Ale każdy dotyk jest jak ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
To prawda, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, wiesz, że uwielbiam kiedy mówisz na mnie señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Chciałabym, żeby odejście od ciebie nie było tak cholernie trudne
But every touch is ooh-la-la-la
Ale każdy dotyk jest jak ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
To prawda, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, ty sprawiasz, że ciągle do ciebie przychodzę

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Zamknięci w hotelu
There's just some things that never change
Jest coś takiego co się nigdy nie zmieni
You say we're just friends
Mówisz, że jesteśmy tylko przyjaciółmi
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Ale przyjaciele nie wiedzą jak smakujesz, la-la-la
'Cause you know it's been a long
Bo wiesz tego można było spodziewać się od dawna
Time coming, don't ya let me fall, ooh
Nie zawiedź mnie, ooh
Ooh, when your lips undress me
Ooh, kiedy twoje usta mnie rozbierają
Hooked on your tongue
Uzależniony od twojego języka
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, kochany, twoje pocałunki są zabójcze, nie przestawaj
I love it when you call me Señorita
Uwielbiam kiedy mówisz na mnie señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Chciałabym udawać, że cię nie potrzebuję
But every touch is ooh-la-la-la
Ale każdy dotyk jest jak ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
To prawda, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, wiesz, że uwielbiam kiedy mówisz na mnie señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Chciałabym, żeby odejście od ciebie nie było tak cholernie trudne
But every touch is ooh-la-la-la
Ale każdy dotyk jest jak ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
To prawda, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, ty sprawiasz, że ciągle do ciebie przychodzę
All along I've been coming for ya (For you)
Cały czas będę po ciebie wracał (Po ciebie)
And I hope it means something to you
I mam nadzieję, że to coś znaczy dla ciebie
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for ya)
Zawołaj mnie, a przybędę po ciebie (Przybędę po ciebie)
Coming for ya (Coming for ya)
Przybędę po ciebie (Przybędę po ciebie)
For ya
Po ciebie
For ya (Oh, she loves it when I come)
Po ciebie (Oh, ona uwielbia kiedy wracam)
For ya
Po ciebie
Ooh, I should be runnin'
Ooh, powinnam uciekać
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, ty sprawiasz, że ciągle do ciebie przychodzę
  • 7k

Last activities

Translated byTony Maxime

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now