Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: October 24, 2020

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian

I love it when you call me señorita
Szeretem, amikor señoritának szólítasz
I wish I could pretend I didn't need ya
Bárcsak úgy tehetnék, mintha nem lenne szükségem rád
But every touch is ooh-la-la-la
De minden érintés ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ez igaz, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, folyton arra késztetsz, hogy eljöjjek érted
Land in Miami
Miami-ban landolva
The air was hot from summer rain
A levegő forró volt a nyári esőtől
Sweat drippin' off me
Verejték csöpög rólam
Before I even knew her name, la-la-la
Még mielőtt a nevét tudtam, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Ooh-la-la-la érzés volt (Igen, nem)
Sapphire moonlight
Zafír holdfény
We danced for hours in the sand
Órákat táncoltunk a homokban
Tequila Sunrise
Tequila napfelkelte
Her body fit right in my hands, la-la-la
A teste pontosan a kezeimbe illik, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Ooh-la-la-la érzés volt, igen
I love it when you call me señorita
Szeretem, amikor señoritának szólítasz
I wish I could pretend I didn't need ya
Bárcsak úgy tehetnék, mintha nem lenne szükségem rád
But every touch is ooh-la-la-la
De minden érintés ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ez igaz, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, tudod, hogy szeretem, amikor señorítának szólítasz
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Bárcsak ne lenne olyan átkozottul nehéz elhagyni téged
But every touch is ooh-la-la-la
De minden érintés ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ez igaz, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, folyton arra késztetsz, hogy eljöjjek érted

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Bezárva a hotelben
There's just some things that never change
Van néhány dolog, amely sosem változik
You say we're just friends
Azt mondod, hogy csak barátok vagyunk
But friends don't know the way you taste, la-la-la
De a barátok nem tudják, hogy milyen az ízed, la-la-la
'Cause you know it's been a long time coming
Mert tudod, hogy hosszú ideje várom
Don't ya let me fall, oh
Ne hagyj elbukni, ohh
Ooh, when your lips undress me
Ooh, amikor az ajkaid levetkőztetnek
Hooked on your tongue
Odavagyok a nyelvedért
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, szerelmem, a csókod halálos, ne hagyd abba
I love it when you call me señorita
Szeretem, amikor señoritának szólítasz
I wish I could pretend I didn't need ya
Bárcsak úgy tehetnék, mintha nem lenne szükségem rád
But every touch is ooh-la-la-la
De minden érintés ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ez igaz, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, tudod, hogy szeretem, amikor señorítának szólítasz
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Bárcsak ne lenne olyan átkozottul nehéz elhagyni téged
But every touch is ooh-la-la-la
De minden érintés ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ez igaz, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, folyton arra késztetsz, hogy eljöjjek érted
All along I've been coming for ya (For you)
Mindvégig érted jöttem (érted)
And I hope it meant something to you (Ooh)
És remélem, hogy ez jelent valamit számodra
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Hívd a nevem, el fogok jönni érted (jönni érted)
Coming for ya (Coming for you)
Eljövök érted (eljövök érted)
For ya
Érted
For ya (Oh, she loves it when I call)
Érted (ó, szereti, amikor eljövök)
For ya
Érted
Ooh, I should be runnin'
Ooh, rohannom kellene
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, folyton arra késztetsz, hogy eljöjjek érted
  • 14k

Last activities

Synced bySerkan Güzel
Translated byMahavir Oraon

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now