Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

haitian-creoleTranslation in Haitian-creole

I love it when you call me señorita
Mwen renmen lèw relem senyè
I wish I could pretend I didn't need ya
Swete m te ka fe komsi mwen pa bezwen w
But every touch is ooh-la-la-la
Men chak ou touchem se ou la la la
It's true, la-la-la
Se vre la la la la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you keep me coming for ya
Ou toujou fem tounen pou ou
Land in Miami
Ateri Miami
The air was hot from summer rain
Lè a te cho lakoz lapli ete
Sweat drippin' off me
Swè ap koule sou mwen
Before I even knew her name, la-la-la
Menm avan mwen te konn nonl , la la la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Se te oo la la la la (yeah no)
Sapphire moonlight
Lalin nan klere
We danced for hours in the sand
Nou dance sou sab la
Tequila Sunrise
Nou leve ap bwe Tequila
Her body fit right in my hands, la-la-la
Ko li nan menm, la la la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Santim se ooh la la la
I love it when you call me señorita
Mwen renmen lèw relem senyè
I wish I could pretend I didn't need ya
Swete m te ka fe komsi mwen pa bezwen w
But every touch is ooh-la-la-la
Men chak ou touchem se ou la la la
It's true, la-la-la
Se vre la la la la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, ou konnen mwen renmen lew relem Señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Swete li pat difisil poum kitew
But every touch is ooh-la-la-la
Men chak ou touchem se ou la la la
It's true, la-la-la
Se vre la la la la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you keep me coming for ya
Ou toujou fem tounen pou ou

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Fèmen nan Hotel la
There's just some things that never change
Gen bagay ki pa janm chanje
You say we're just friends
Ou te di nou senp zanmi
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Men zanmi pa konn gou w, la la la
'Cause you know it's been a long time coming
Paske ou konen sa fè lontan
Don't ya let me fall, oh
Pa kitem tonbe
Ooh, when your lips undress me
Ooh, lè bouch ou ap dezabiyem
Hooked on your tongue
Lang mwen nan lang ou
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, Cheri, bo ou ap touyem pa sispann
I love it when you call me señorita
Mwen renmen lèw relem senyè
I wish I could pretend I didn't need ya
Swete m te ka fe komsi mwen pa bezwen w
But every touch is ooh-la-la-la
Men chak ou touchem se ou la la la
It's true, la-la-la
Se vre la la la la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ooh, ou konnen mwen renmen lew relem Señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Swete li pat difisil poum kitew
But every touch is ooh-la-la-la
Men chak ou touchem se ou la la la
It's true, la-la-la
Se vre la la la la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you keep me coming for ya
Ou toujou fem tounen pou ou
All along I've been coming for ya (For you)
Depi o komansman, mwen vin chechew
And I hope it meant something to you (Ooh)
E mwen swete sa siyifi kè bagay pou ou
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Rele mwen , map vinn pou ou (pou ou)
Coming for ya (Coming for you)
Vini pou ou, (vini pou ou)
For ya
Pou ou
For ya (Oh, she loves it when I call)
Pou ou li renmen lè'm rele'l
For ya
Pou ou
Ooh, I should be runnin'
Ooh, mwen te dwe ap kouri.
Ooh, you keep me coming for ya
Ou toujou fem tounen pou ou
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now