Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes, Camila Cabello

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

I love it when you call me Señorita
Gusto ko pag tinatawag mo kong señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Sana ako ay nagpanggap na di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero kada hawak mo ay ohh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo nga, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, parati mo akong pinupunta sayo
Land in Miami
Sa Miami
The air was hot from summer rain
Ang hangin ay mainit nanggaling sa ulan ng summer
Sweat drippin' off me
Ang Pawis Ay Tumutulo Sa Akin Katawan
Before I even knew her name, la-la-la
Bago ko malaman ang pangalan nya, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Parang pakiramdam na ohh-la-la-la (Yeah, hindi)
Sapphire moonlight
Sapirong liwanag ng buwan
We danced for hours in the sand
Sumayaw kami sa ilang oras sa buhangin
Tequila sunrise
Tanghalian ng araw
Her body fit right in my hands, la-la-la
Ang kanyang katawan ay magkasya sa aking mga kamay, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Parang pakiramdam na ohh-la-la-la, yeah
I love it when you call me Señorita
Gusto ko pag tinatawag mo kong señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Sana ako ay nagpanggap na di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero kada hawak mo ay ohh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo nga, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, alam mo na gusto ko na tinatawag mo akong señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Sana ay hindi mahirap na pakawalan ka
But every touch is ooh-la-la-la
Pero kada hawak mo ay ohh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo nga, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, parati mo akong pinupunta sayo

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Naka-lock sa hotel
There's just some things that never change
Merong mga bagay na hindi nag bago
You say we're just friends
Sabi ko na tayo ay kaibigan lamang
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Pero ang kaibigan ay di alam ang iyong kagustohan, la-la-la
'Cause you know it's been a long
'Kasi alam mong matagal na
Time coming, don't ya let me fall, ooh
paparating ang oras, wag mo akong hayaang mahulog, ooh
Ooh, when your lips undress me
Ooh, kapag ang iyong labi naghuhubad sa akin
Hooked on your tongue
Nakuha ng iyong dila
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ooh, mahal, iyong halik ay nabangis, wag taposin
I love it when you call me Señorita
Gusto ko pag tinatawag mo kong señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
Sana ako ay nagpanggap na di kita kailangan
But every touch is ooh-la-la-la
Pero kada hawak mo ay ohh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo nga, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
Ooh, alam mo na gusto ko na tinatawag mo akong señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Sana ay hindi mahirap na pakawalan ka
But every touch is ooh-la-la-la
Pero kada hawak mo ay ohh-la-la-la
It's true, la-la-la
Totoo nga, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, parati mo akong pinupunta sayo
All along I've been coming for ya (For you)
Kahit Anong Mangyari Ako'y Paparating Para sa Iyo
And I hope it means something to you
At umaasa akong nangangahulugan ito ng isang bagay sa iyo
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for ya)
Tawagin mo aking pangalan, Pupunta ako para sayo (Pupunta para sayo)
Coming for ya (Coming for ya)
Pupunta para sayo (Pupunta para sayo)
For ya
para sayo
For ya (Oh, she loves it when I come)
para sayo (Oh, gusto nya pag ako ay pupunta)
For ya
para sayo
Ooh, I should be runnin'
Ooh, Dapat ako ay tumakbo
Ooh, you keep me coming for ya
Ooh, parati mo akong pinupunta sayo
  • 7k

Last activities

Synced byGagas Rexha
Translated byUkelele Cancion

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now