Lyrics and TranslationSeñorita

Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Last update on: June 27, 2020

Original Lyrics

danishTranslation in Danish

I love it when you call me señorita
Jeg elsker når du kalder mig elskede
I wish I could pretend I didn't need ya
Jeg ville ønske jeg kunne lade som om jeg ikke ville ha' dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men hver en berøring er ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det sandt, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du bliver ved med at lad mig komme til dig
Land in Miami
Lande i Miami
The air was hot from summer rain
Luften var varm fra sommerregn
Sweat drippin' off me
Sved drypper af mig
Before I even knew her name, la-la-la
Før jeg engang vidste hendes navn, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
Det føltes som ååh-la-la-la (Ja, nej)
Sapphire moonlight
Safir måneskin
We danced for hours in the sand
Vi dansede i timer i sandet
Tequila Sunrise
Tequila Sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
Hendes krop passer lige i mine hænder, la-la-la
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Det føltes som ååh-la-la-la, ja
I love it when you call me señorita
Jeg elsker når du kalder mig elskede
I wish I could pretend I didn't need ya
Jeg ville ønske jeg kunne lade som om jeg ikke ville ha' dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men hver en berøring er ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det sandt, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ååh, du ved jeg elsker det når du kalder mig elskede
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jeg ville ønske det ikke var så forbandet hårdt at forlade dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men hver en berøring er ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det sandt, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du bliver ved med at lad mig komme til dig

Ooh, I should be runnin'Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Locked in the hotel
Låst i hotellet
There's just some things that never change
Der er bare nogle ting som aldrig ændrer sig
You say we're just friends
Du siger vi er bare venner
But friends don't know the way you taste, la-la-la
Men venner ved ikke måden du smager, la-la-la
'Cause you know it's been a long time coming
Fordi du ved det har været længe undervejs
Don't ya let me fall, oh
Ik lad mig falde, oh
Ooh, when your lips undress me
Ååh, når dine læber beklæder mig
Hooked on your tongue
Fanget på din tunge
Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop
Ååh, elskede, dine kys er dødelige, stop ikke
I love it when you call me señorita
Jeg elsker når du kalder mig elskede
I wish I could pretend I didn't need ya
Jeg ville ønske jeg kunne lade som om jeg ikke ville ha' dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men hver en berøring er ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det sandt, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you know I love it when you call me señorita
Ååh, du ved jeg elsker det når du kalder mig elskede
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Jeg ville ønske det ikke var så forbandet hårdt at forlade dig
But every touch is ooh-la-la-la
Men hver en berøring er ååh-la-la-la
It's true, la-la-la
Det sandt, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du bliver ved med at lad mig komme til dig
All along I've been coming for ya (For you)
Hele tiden er jeg kommet for dig (For dig)
And I hope it meant something to you (Ooh)
Og jeg håber det betyder noget for dig
Call my name, I'll be coming for ya (Coming for you)
Sig mit navn, jeg kommer for dig (Kommer for dig)
Coming for ya (Coming for you)
Kommer for dig (Kommer for dig)
For ya
For dig
For ya (Oh, she loves it when I call)
For dig (Åh, hun elsker det når jeg kommer)
For ya
For dig
Ooh, I should be runnin'
Ååh, jeg burde løbe
Ooh, you keep me coming for ya
Ååh, du bliver ved med at lad mig komme til dig
  • 14k

Last activities

Translated byشیخ احمد

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now