Lyrics and TranslationFrom This Moment

Shania Twain

Last update on: July 22, 2017

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian

From this moment life has begun
Fra dette øyeblikk livet har begynt
From this moment you are the one
Fra dette øyeblikk du er den ene
Right beside you is where I belong
Rett ved siden av deg er hvor jeg hører til
From this moment on
Fra dette øyeblikk av
From this moment, I have been blessed
Fra dette øyeblikk har jeg blitt frelst
I live only, for your happiness
Jeg lever kun for din lykke
And for your love, I give my last breath
Og for din kjærlighet, gir jeg min siste pust
From this moment on
Fra dette øyeblikk av
I give my hand to you with all my heart
Jeg gir deg min hand med hele mitt hjerte
I can't wait to live my life with you I can't wait to start
Jeg kan ikke vente med å leve livet mitt med deg, kan ikke vente med å starte
You and I will never be apart
Du og jeg vil aldri være fra hverandre

My dreams came true because of youShania Twain

My dreams came true because of you
Mine drømmer ble sanne på grunn av deg
From this moment, as long as I live
Fra dette øyeblikk, så lenge jeg lever
I will love you, I promise you this
Jeg vil elske deg, jeg lover deg dette
There is nothing, I wouldn't give
Det er ingenting, jeg ikke ville gi
From this moment on
Fra dette øyeblikk av
You're the reason I believe in love
Du er grunnen til at jeg tror på kjærlighet
And you're the answer to my prayers from up above
Du er svaret på alle mine bønner fra der oppe
All we need is just the two of us
Alt vi trenger er kun to av oss
My dreams came true because of you
Mine drømmer ble sanne på grunn av deg
From this moment
Fra dette øyeblikk av
As long as I live, I will love you
Så lenge jeg lever, jeg vil elske deg
I promise you this
Jeg lover deg dette
There is nothing, I wouldn't give
Det er ingenting, jeg ikke ville gi
From this moment, I will love you
Fra dette øyeblikk, jeg vil elske deg
As long as I live from this moment on
Så lenge jeg lever fra dette øyeblikk
  • 2k

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now