Lyrics and TranslationHips Don't Lie

Shakira

Last update on: March 13, 2019

Original Lyrics

turkishTranslation in Turkish

Ladies up in here tonight
Hanımlar bu gece ayaklansın
No fighting
Kavga yok
We got the refugees up in here (no fighting)
Mülteciler buradayız (kavga yok)
No fighting
Kavga yok
Shakira, Shakira
Shakira, Shakira
I never really knew that she could dance like this
Bu kadının gerçekten böyle dans edebildiğini bilmiyordum
She makes a man want to speak Spanish
Bir adama ispanyolca konuşmayı istetiyor
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Adın ne?(evet), güzelim(evet)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Benim evim, senin evin ( Shakira, Shakira )
Oh, baby, when you talk like that
oh, bebeğim, böyle konuştuğunda
You make a woman go mad
Bir kadını çıldırtabilirsin
So be wise (sí) and keep on (sí)
Yani akıllı ol (evet) ve devam et... (evet)
Reading the signs of my body
...bedenimin işaretlerini okumaya
I'm on tonight, you know my hips don't lie
Gecedeyim, biliyorsun kalçalarım yalan söylemez
And I'm starting to feel it's right
Ve doğru hissetmeye başladım
All the attraction, the tension
tüm bu çekicilik, gerilim
Don't you see, baby? This is perfection
Görmüyor musun bebeğim ? Bu mükemmel
Hey, girl, I can see your body moving
hey, genç hanım , vücut hareketlerini görebiliyorum
And it's driving me crazy
Ve bu beni çılgına çeviriyor
And I didn't have the slightest idea
Ve ahlaksız fikirlere sahip değildim
Until I saw you dancing
Senin dansını görene kadar.
And when you walk up on the dance floor
Ve dans pistine yürümeye başladığın zaman
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
Kimse senin vücut hareketlerini yoksayamaz kızım
And everything's so unexpected
Ve her şey oldukça umulmadık
The way you right and left it
Onu sağa ve sola oynatma şeklin
So you can keep on shaking it
Onu böyle sallamaya devam edebilirsin
I never really knew that she could dance like this
Bu kadının gerçekten böyle dans edebildiğini bilmiyordum
She makes a man want to speak Spanish
Bir adama ispanyolca konuşmayı istetiyor
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Adın ne?(evet), güzelim(evet)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Benim evim, senin evin ( Shakira, Shakira )
Oh, baby, when you talk like that
oh, bebeğim, böyle konuştuğunda
You make a woman go mad
Bir kadını çıldırtabilirsin
So be wise (sí) and keep on (sí)
Yani akıllı ol (evet) ve devam et... (evet)
Reading the signs of my body
...bedenimin işaretlerini okumaya
I'm on tonight, you know my hips don't lie
Gecedeyim, biliyorsun kalçalarım yalan söylemez
And I'm starting to feel you, boy
Ve seni hissetmeye başlıyorum, oğlum
Come on, let's go, real slow
Hadi, hadi gidelim , gerçekten yavaşça
Don't you see, baby? Así es perfecto
bebeğim görmüyor musun? Bu mükemmel
Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie
Bebeğim, biliyorum gecedeyim, kalçalarım yalan söylemez
And I'm starting to feel it's right
Ve doğru hissetmeye başladım
All the attraction, the tension
tüm bu çekicilik, gerilim
Don't you see, baby? This is perfection
Görmüyor musun bebeğim ? Bu mükemmel

I never really knew that she could dance like thisShakira

Oh, boy, I can see your body moving
oh, oğlan , vücut hareketlerini görebiliyorum
Half animal, half man
Yarı hayvan, yarı insan
I don't, don't really know what I'm doing
Bilmiyorum, gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum
But you seem to have a plan
Ama senin bir planın var gibi görünüyor
My will and self-restraint
İsteğim ve öz kısıtlamam
Have come to fail now, fail now
Başarısız oluyor şimdi
See, I'm doing what I can, but I can't, so you know
Bak, elimden geleni yapıyorum, ama yapamam, biliyorsun
That's a bit too hard to explain
Bunu açıklaması biraz zor
Baila en la calle de noche
Dans et gece yarısı sokakta
Baila en la calle de día
Dans et gün boyunca sokakta
Baila en la calle de noche
Dans et gece yarısı sokakta
Baila en la calle de día
Dans et gün boyunca sokakta
I never really knew that she could dance like this
Bu kadının gerçekten böyle dans edebildiğini bilmiyordum
She makes a man want to speak Spanish
Bir adama ispanyolca konuşmayı istetiyor
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Adın ne?(evet), güzelim(evet)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Benim evim, senin evin ( Shakira, Shakira )
Oh, baby, when you talk like that
oh, bebeğim, böyle konuştuğunda
You know you got me hypnotized
Biliyorsun, beni hipnotize ediyorsun
So be wise (sí) and keep on (sí)
Yani akıllı ol (evet) ve devam et... (evet)
Reading the signs of my body
...bedenimin işaretlerini okumaya
Señorita, feel the conga
Hanımefendi, darbukayı hisset
Let me see you move like you come from Colombia
Kolombiya'dan gelmiş gibi hareket et
Mira, en Barranquilla se baila así, say it!
işte biz Barranquilla'da böyle dans ediyoruz, söyle!
En Barranquilla se baila así
Barranquilla'da, işte böyle
Yeah, she's so sexy, every man's fantasy
Evet, o çok seksi, her erkeğin fantezisi
A refugee like me back with the Fugees from a third world country
Benim gibi bir 3. dünya ülkesinden mülteci
I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump
Pac'in Humpty Hump için hamallık yaptığına kadar geri döndüm
We need a whole club dizzy
Başı dönen bir kulübe ihtiyacımız var
Why the CIA wanna watch us?
CIA neden bizi izlemek istiyor?
Colombians and Haitians
Kolombiyalılar ve Haitililer
I ain't guilty, it's a musical transaction
Ben suçlu değilim, bu müziksel ticaret
Boo-boop-so-boop, no more do we snatch ropes
Boo-boop-so-boop, daha fazla halat çekmek yok
Refugees run the seas 'cause we own our own boats
Mülteciler denizleri yönetiyor çünkü bizim kendi teknelerimiz var
I'm on tonight, my hips don't lie
Gecemdeyim, kalçalarım yalan söylemez
And I'm starting to feel you, boy
Ve seni hissetmeye başlıyorum, oğlum
Come on, let's go, real slow
Hadi, hadi gidelim , gerçekten yavaşça
Baby, like this is perfecto
Bebeğim, bu mükemmellik
Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie
Oh, biliyorsun bu gece başlıyorum, kalçalarım yalan söylemiyor
And I'm starting to feel it's right
Ve doğru hissetmeye başladım
The attraction, the tension
Çekim, gerilim
Baby, like this is perfection
Bebeğim, bu mükemmellik gibi
No fighting
Kavga yok
No fighting
Kavga yok
  • 5k

Last activities

Synced byDaniel Vargas
Translated bySufiyan Shaikh

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now