Lyrics and TranslationHips Don't Lie

Shakira

Last update on: March 13, 2019

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian (98%)

Ladies up in here tonight
Nőj fel ma este
No fighting
Ne verekedj
We got the refugees up in here (no fighting)
Megvan a menekültek fel ide (nincs harc)
No fighting
Ne verekedj
Shakira, Shakira
Shakira,Shakira
I never really knew that she could dance like this
Sosem tudtam igazán hogy így tud táncolni
She makes a man want to speak Spanish
Ráveszi a férfiakat hogy Spanyolul beszéljenek
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Hogy hívják? (Igen), szép (igen)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
Oh, bébi amikor igy beszélsz
You make a woman go mad
Ráveszed a nőket hogy megőrüljenek
So be wise (sí) and keep on (sí)
Szóval légy bölcs, es tarts ki
Reading the signs of my body
Olvasd a testem jeleit
I'm on tonight, you know my hips don't lie
Rajta vagyok ma este, tudod hogy a csípőm nem hazudik
And I'm starting to feel it's right
Es kezdem úgy érezni ez helyes
All the attraction, the tension
Az összes vonzerő, a feszültség
Don't you see, baby? This is perfection
Nem látod, bébi? Ez a tökéletesség
Hey, girl, I can see your body moving
Hey, csajszi látom ahogy mozog a tested
And it's driving me crazy
És ez az őrületbe kerget
And I didn't have the slightest idea
És én nem is ismerik
Until I saw you dancing
Egészen addig amíg nem láttalak táncolni
And when you walk up on the dance floor
Es amikor a táncparkettre léptél
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
Senki sem tudta nem észrevenni ahogyan s tested mozgatod
And everything's so unexpected
És minden annyira váratlan
The way you right and left it
Az út a jobb és a bal meg
So you can keep on shaking it
Így folyamatosan felrázva
I never really knew that she could dance like this
Sosem tudtam igazán hogy így tud táncolni
She makes a man want to speak Spanish
Ráveszi a férfiakat hogy Spanyolul beszéljenek
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Hogy hívják? (Igen), szép (igen)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
Oh, bébi amikor igy beszélsz
You make a woman go mad
Ráveszed a nőket hogy megőrüljenek
So be wise (sí) and keep on (sí)
Szóval légy bölcs, es tarts ki
Reading the signs of my body
Olvasd a testem jeleit
I'm on tonight, you know my hips don't lie
Rajta vagyok ma este, tudod hogy a csípőm nem hazudik
And I'm starting to feel you, boy
Es kezdelek érezni téged
Come on, let's go, real slow
Gyerünk, indulj, nagyon lassan
Don't you see, baby? Así es perfecto
Nem látod, bébi? Ez a tökéletesség
Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie
Baby, tudom, én vagyok ma este, a csípő nem hazudnak
And I'm starting to feel it's right
Es kezdem úgy érezni ez helyes
All the attraction, the tension
Az összes vonzerő, a feszültség
Don't you see, baby? This is perfection
Nem látod, bébi? Ez a tökéletesség

I never really knew that she could dance like thisShakira

Oh, boy, I can see your body moving
Oh, fiu, Látom a tested mozgását
Half animal, half man
Félig állat, félig ember
I don't, don't really know what I'm doing
Nem igazán tudom mit csinálok
But you seem to have a plan
De úgy tűnik neked van egy terved
My will and self-restraint
Akaratomat és önuralom
Have come to fail now, fail now
Jöttek nem most, nem most
See, I'm doing what I can, but I can't, so you know
Lásd, csinálok, amit tudok, de nem tudok, így tudom,
That's a bit too hard to explain
Ezt egy kicsit nehéz elmagyarázni
Baila en la calle de noche
Tánc az utcán éjjel
Baila en la calle de día
Tánc az utcán nap
Baila en la calle de noche
Tánc az utcán éjjel
Baila en la calle de día
Tánc az utcán nap
I never really knew that she could dance like this
Sosem tudtam igazán hogy így tud táncolni
She makes a man want to speak Spanish
Ráveszi a férfiakat hogy Spanyolul beszéljenek
¿Cómo se llama? (sí), bonita (sí)
Hogy hívják? (Igen), szép (igen)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Mi casa, su casa (Shakira, Shakira)
Oh, baby, when you talk like that
Oh, bébi amikor igy beszélsz
You know you got me hypnotized
Tudod hogy hipnózisba ejtesz
So be wise (sí) and keep on (sí)
Szóval légy bölcs, es tarts ki
Reading the signs of my body
Olvasd a testem jeleit
Señorita, feel the conga
Kisasszony, úgy érzi, a konga
Let me see you move like you come from Colombia
Had lássalak úgy mozogni mintha Kolumbiábol jöttél volna
Mira, en Barranquilla se baila así, say it!
Nézd, Barranquillában jól táncolni, azt mondják, hogy!
En Barranquilla se baila así
Barranquillában táncolunk is
Yeah, she's so sexy, every man's fantasy
Igen, olyan szexi, minden férfi álma
A refugee like me back with the Fugees from a third world country
A menekült, mint én vissza a Fugees harmadik világ országaiból
I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump
Megyek vissza, mint amikor Pac végzett ládák Humpty Púpos
We need a whole club dizzy
Mi kell egy egész klub szédül
Why the CIA wanna watch us?
Miért a CIA akar nézni minket?
Colombians and Haitians
Kolumbiaiak és Haiti
I ain't guilty, it's a musical transaction
Én nem bűnös, ez egy zenei tranzakció
Boo-boop-so-boop, no more do we snatch ropes
Boo-Boop-so-boop, nincs másra lenne ragadhatja kötelek
Refugees run the seas 'cause we own our own boats
Menekültek fut a tengerek mert mi saját magunk csónak
I'm on tonight, my hips don't lie
Én ma este, a csípő nem hazudnak
And I'm starting to feel you, boy
Es kezdelek érezni téged
Come on, let's go, real slow
Gyerünk, indulj, nagyon lassan
Baby, like this is perfecto
Baby, mint ez a Perfecto
Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie
Ó, tudod, én vagyok ma este, a csípő nem hazudnak
And I'm starting to feel it's right
Es kezdem úgy érezni ez helyes
The attraction, the tension
A vonzerő, a feszültség
Baby, like this is perfection
Baby, mint ez a tökéletesség
No fighting
Ne verekedj
No fighting
Ne verekedj
  • 5k

Last activities

Synced byBased Gamer
Translated byKekslauch

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now