Lyrics and TranslationCut Me Deep

Shakira, MAGIC!

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Why do you say things if you do not mean them?
Proč říkáš věci, které nemyslíš vážně?
Why do you fill up my wounds with your dirt?
Proč plníš mé rány špínou?
Bullets are flying, this time I can't shield them
Kulky létají, tentokrát se před nimi nedokážu obránit
Santa Maria, I know how it hurts
Santa Maria, vím jak to bolí
'Cause you cut me deep
Protože si mě řízl hluboko
Your words are like steel
Tvoje slova jsou jako ocel
And now I can't sleep
A teď nemůžu spát
'Cause I'll never heal
Protože se nikdy nevyléčím
Why do you make me believe we are spirits?
Proč mě nutíš věřit, že jsme duchové
Molded together to conquer this Earth (molded together)
Spojení abychom dobyli tuto zemi
Climb up the mountains so high we can see them
Vylezli jsme na horu tak vysokou aby sme je viděli
Then send me to plummet with savaging words
A pak jsi mě poslal dolu s nelítostnými slovy
'Cause you cut me deep (you cut me deep, so deep, so deep)
Protože si mě řízl hluboko (si mě řízl hluboko, tak hluboko, tak hluboko)
Your words are like steel (now every word is sharp like steel)
Tvoje slova jsou jako ocel (všechna slova jsou ostrá jako ocel)
And now I can't sleep
A teď nemůžu spát
'Cause I'll never heal
Protože se nikdy nevyléčím
I am covered in scars
Jsem pokryta jizvami
Like a rose without thorns
Jako růže bez trnů

And now I can't sleepShakira feat. MAGIC!

My defenses are gone
Moje obrana je úplně pryč
No one's out there to warn
Není tam nikdo kdo by mě varoval
If there's love in your heart
Jestli je v tvém srdci láska
Let me leave now in peace
Nech mě v míru odejít
You know you took it too far
Víš že si zašel příliš daleko
'Cause you cut me deep
Protože si mě řízl hluboko
Your words are like steel
Tvoje slova jsou jako ocel
And now I can't sleep
A teď nemůžu spát
'Cause I'll never heal
Protože se nikdy nevyléčím
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so deep
Řízl si mě tak hluboko
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so deep
Řízl si mě tak hluboko
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so deep (so, so)
Řízl si mě tak hluboko (tak, tak)
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so, so (so, so)
Řízl si mě tak, tak (tak, tak)
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so deep
Řízl si mě tak hluboko
You cut me deep
Řízl si mě hluboko
You cut me so (so, so)
Řízl si mě tak, tak (tak, tak)
  • 421

Last activities

Last edit byCristian Losada
Translated byJon sch

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now