Lyrics and TranslationClosing Time

Semisonic

Last update on: April 16, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Closing time, open all the doors
Zavíračka, otevři všechny dveře
And let you out into the world
A vypusť se do světa
Closing time, turn all of the lights on
Zavíračka, rozsviť všechna světla
Over every boy and every girl
Nad každým klukem a každou dívkou
Closing time, one last call for alcohol
Zavíračka, poslední výzva pro alkohol
So, finish your whiskey or beer
Tak dopij svou whiskey nebo pivo
Closing time, you don't have to go home
Zavíračka, nemusíš jít domů
But you can't stay here
Ale nemůžeš zůstat tady
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
Take me home
Odvedl domů
Closing time, time for you to go out
Zavíračka, čas pro tebe, abys šla
To the places you will be from
Na místa, ze kterých budeš pocházet
Closing time, this room won't be open
Zavíračka, tahle místnost nebude otevřená
Till your brothers or your sisters come
Dokud nepřijdou tvoji bratři nebo tvé sestry
So, gather up your jackets, move it to the exits
Tak seber svoje bundy, přesuň je k východům

I know who I want to take me homeSemisonic

I hope you have found a friend
Doufám, že si našla přítele
Closing time, every new beginning
Zavíračka, každý nový začátek
Comes from some other beginning's end, yeah
Přichází z konce jiného začátku, yeah
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
Take me home
Odvedl domů
Closing time, time for you to go out
Zavíračka, čas pro tebe, abys šla
To the places you will be from
Na místa, ze kterých budeš pocházet
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
Take me home
Odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
I know who I want to take me home
Vím, koho chci, aby mě odvedl domů
Take me home
Odvedl domů
Closing time, every new beginning
Zavíračka, každý nový začátek
Comes from some other beginning's end
Přichází z konce jiného začátku
  • 3k

Last activities

Translated byAmir Pour

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now