Lyrics and TranslationDrink About

Seeb, Dagny

Last update on: October 25, 2019

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian (96%)

Now and then, I get a little too drunk
Av og til blir jeg litt for full
Say a little too much, I do
Jeg sier litt for mye
Now and then, I get a bit impatient
Av og til blir jeg litt utolmodig
Too much information
For mye informasjon
I'm trying so hard not to give a fuck
Jeg prøver så godt jeg kan for å ikke gi faen
Bleeding out on the living room rug
Blør ut på stueteppet
But I'd pay a million bucks
Men jeg vil heller betale ti millioner kroner
To think about anybody else but you
For å tenke på noe annet enn deg
Drink about anybody else but you
Drikke med hvem som helst enn deg
Fuck about anybody else but you, you
Gi faen om andre enn deg, deg
Can't stop picturing my lips on you
Kan ikke slutte å vise mine lepper på deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just wanna drink about, drink about
Jeg vil bare drikke om, drikke om
Anybody but you
Andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just want anybody but you
Jeg vil bare ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just want anybody but you
Jeg vil bare ha noen andre enn deg
Now and then, we go a little too hard
Av og til gikk vi litt for hardt

No more waking up in your roomSeeb feat. Dagny

Get high in my front yard, we do
Get high in my front yard, we do
I bet, beggars can't be choosers
Jeg vedder at tiggere kan ikke være velgerne
Telling you the truth, you make it so damn hard to
Forteller deg sannheten, du gjør det så vanskelig å
Just not give a fuck
Ikke gi faen
Bleeding out on the living room rug
Blør ut på stueteppet
But I'd pay a million bucks
Men jeg vil heller betale ti millioner kroner
To think about anybody else but you
For å tenke på noe annet enn deg
Drink about anybody else but you
Drikke med hvem som helst enn deg
Talk about anybody else but you, you
Gi faen om andre enn deg, deg
Can't stop picturing my lips on you
Kan ikke slutte å vise mine lepper på deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just wanna drink about, drink about
Jeg vil bare drikke om, drikke om
Anybody but you
Andre enn deg
Drink about, drink about anybody but you
Drikke om, drikke om andre enn deg
To drink about anybody but you, oooh
Å drikke om andre enn deg
Drink about anybody but you
Drikke om andre enn deg
I just wanna drink about, drink about
Jeg vil bare drikke om, drikke om
Anybody but you
Andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just want anybody but you
Jeg vil bare ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
No more waking up in your room
Ikke våkne opp på rommet ditt lenger
Fuck I want anybody else but you
Faen, jeg vil ha noen andre enn deg
I just want anybody but you
Jeg vil bare ha noen andre enn deg
  • 91

Last activities

Synced byAhmed Elnagar
Translated byRuth XD

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now