Lyrics and TranslationRoses - Imanbek Remix

SAINt JHN, Imanbek

Last update on: December 6, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

I walked in the corner with the body screaming dolo
Wszedłem w kąt z ciałem krzyczącym dolo
Never sold a bag but look like Pablo in a photo
Nigdy nie sprzedawałem torby, ale na zdjęciu wyglądam jak Pablo
This gon' make 'em feel the way like Tony killed Manolo
To sprawi, że poczują się tak, jak Tony zabił Manolo
You already know though, you already know though
Wiesz już, ale już wiesz
I walk in the corner with the money, on my finger
Chodzę w kącie z pieniędzmi na palcu
She might get it popping, I might wife her for the winter
Może to podskakujące, ja mogę ją za żonę na zimę
I already know, already know, nigga roses
Już wiem, już wiem, czarnuchy
All I need is roses
Wszystko czego potrzebuję to róże
Turn up baby, turn up, when I turn it on
Podnieś się, podnieś się, kiedy ją włączę
You know how I get too lit when I turn it on
Wiesz, jak się zapalam, kiedy go włączam
Can't handle my behavior when I turn it on
Nie mogę znieść mojego zachowania po włączeniu
Too fast, never ask, if the life don't last
Za szybko, nigdy nie pytaj, czy życie nie trwa
Done been through it all
Zrobiłem to wszystko
Fuck with a nigga raw, this who you wanna be
Pierdol się z czarnuchem, tym kim chcesz być
And I know you won't tell nobody nothing
I wiem, że nikomu nic nie powiesz
And I know you won't tell nobody no
I wiem, że nie powiesz nikomu nie
I might pull up flexing on these niggas like aerobics
Mogę pociągnąć za szpanowanie tych czarnuchów, takich jak aerobik
I might tell her girl you cute but balling
Mógłbym powiedzieć jej dziewczynce, że jesteś słodka, ale się balujesz
That shit gorgeous
To gówno wspaniale
Standing on the table, Rosé, Rosé, fuck the waters
Stojąc na stole, Rosé, Rosé, pieprzą wody
You know who to the god is
Wiesz, kim jest bóg
Turn up baby, turn up, when I turn it on
Podnieś się, podnieś się, kiedy ją włączę
You know how I get too lit when I turn it on
Wiesz, jak się zapalam, kiedy go włączam
Can't handle my behavior when I turn it on
Nie mogę znieść mojego zachowania po włączeniu
Too fast, never ask, if the life don't last
Za szybko, nigdy nie pytaj, czy życie nie trwa
Done been through it all
Zrobiłem to wszystko

Turn up baby, turn up, when I turn it onSAINt JHN feat. Imanbek

Fuck with a nigga raw
Kurwa z czarnuchem na surowo
I walked in the corner with the body screaming dolo
Wszedłem w kąt z ciałem krzyczącym dolo
Never sold a bag but look like Pablo in a photo
Nigdy nie sprzedawałem torby, ale na zdjęciu wyglądam jak Pablo
This gon' make 'em feel the way like Tony killed Manolo
To sprawi, że poczują się tak, jak Tony zabił Manolo
You already know, you already know
Już wiem, już wiem
I walk in the corner with the money, on my finger
Chodzę w kącie z pieniędzmi na palcu
She might get it popping, I might wife her for the winter
Może to podskakujące, ja mogę ją za żonę na zimę
I already know, already know, nigga roses
Już wiem, już wiem, czarnuchy
All I need is roses
Wszystko czego potrzebuję to róże
Turn up baby, turn up, when I turn it on
Podnieś się, podnieś się, kiedy ją włączę
You know how I get too lit when I turn it on
Wiesz, jak się zapalam, kiedy go włączam
Can't handle my behavior when I turn it on
Nie mogę znieść mojego zachowania po włączeniu
Too fast, never ask, if the life don't last
Za szybko, nigdy nie pytaj, czy życie nie trwa
Done been through it all
Zrobiłem to wszystko
Fuck with a nigga raw, this who you wanna be
Pierdol się z czarnuchem, tym kim chcesz być
And I know you won't tell nobody nothing
I wiem, że nikomu nic nie powiesz
And I know you won't tell nobody no
I wiem, że nie powiesz nikomu nie
I might pull up flexing on these niggas like aerobics
Mogę pociągnąć za szpanowanie tych czarnuchów, takich jak aerobik
I might tell her girl you cute but balling
Mógłbym powiedzieć jej dziewczynce, że jesteś słodka, ale się balujesz
That shit gorgeous
To gówno wspaniale
Standing on the table, rosé, rosé, fuck the waters
Stojąc na stole, Rosé, Rosé, pieprzą wody
You know who to the god is
Wiesz, kim jest bóg
Turn up baby, turn up, when I turn it on
Podnieś się, podnieś się, kiedy ją włączę
You know how I get too lit when I turn it on
Wiesz, jak się zapalam, kiedy go włączam
Can't handle my behavior when I turn it on
Nie mogę znieść mojego zachowania po włączeniu
Too fast, never ask, if the life don't last
Za szybko, nigdy nie pytaj, czy życie nie trwa
Done been through it all
Zrobiłem to wszystko
Fuck with a nigga raw, this who you wanna
Kurwa z czarnuchem na surowo, tym kim chcesz być
  • 50

Last activities

Synced byKen Choo
Translated byJuanchi Molina

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now