Lyrics and TranslationSomebody To Love

Queen

Last update on: May 17, 2018

Original Lyrics

hungarianTranslation in Hungarian (98%)

Can anybody find me somebody to love?
Tud valaki nekem találni olyan valakit, akit szerethetek?
Each morning I get up, I die a little
Minden nap, mikor felkelek, meghalok egy kicsit
Can barely stand on my feet (Take a look at yourself)
Alig állok a lábamon (nézz magadra)
Take a look in the mirror and cry
Vétek egy pillanatást a tükörre, és sírok
Lord, what you're doing to me?
Uram, mit művelsz velem?
I have spent all my years in believing you
Egész életemben hittem benned
But I just can't get no relief, Lord!
De egyszerűen nem tudok nyugodni, Uram!
Somebody (somebody), somebody (somebody)
Valaki, (valaki), valaki (valaki)
Can anybody find me somebody to love?
Tud valaki nekem találni olyan valakit, akit szerethetek?
I work hard (He works hard) every day of my life
Keményen dolgozom (keményen dolgozik) minden nap
I work 'till I ache in my bones
Addig dolgozom, míg megfájdulnak a csontjaim
At the end (At the end of the day)
a végén (a nap végén)
I take home my hard earned pay all on my own
Hazaviszem nehezen keresett fizetésem
I get down (Down) on my knees (Knees)
Lemegyek (le) letérdelek (a térdeimre)
And I start to pray
És imádkozni kezdek
Till the tears run down from my eyes
Míg könnyek nem folynak szemeimből
Lord somebody (somebody), oh, somebody (somebody)
Valaki (valaki) oh valaki (valaki)
(Please) can anybody find me somebody to love?
(Kérem) valaki találjon nekem valakit, akit szerethetek!
(He works hard) Everyday (Everyday) I try and I try and I try
(Keményen dolgozik) minden nap (minden nap) és próbálom, próbálom, próbálom
But everybody wants to put me down
De mindenki el akar nyomni
They say I'm going crazy
Azt mondják, lassan megőrülök
They say I got a lot of water in my brain
Azt mondják, túl sok víz van a fejemben
Got no common sense
Senki sincs egy véleményen
I got nobody left to believe in
Senkim sem maradt, akinek hihetek
Lord, somebody, somebody
Istenem, valaki, valaki
Can anybody find me somebody to love?
Tud valaki nekem találni olyan valakit, akit szerethetek?
(Can anybody find me someone to love?)
(Valaki találjon valakit, akit szerethetek!)

Can anybody find me somebody to love?Queen

Got no feel, I got no rhythm
Nem érzek, nem érzem a ritmust
I just keep losing my beat (You just keep losing and losing)
Egyszerűen elveszítem az ütemet (elveszíted az ütemet)
I'm OK, I'm alright (He's alright, he's alright)
Oké vagyok, rendben vagyok (rendben van rendben van)
I ain't gonna face no defeat
Nem fogok szembenézni
I just gotta get out of this prison cell
Egyszerűen ki kell jutnom ebből a cellából
One day (Someday) I'm gonna be free, Lord
Egy napon szabad leszek, Uram
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love love, love, love
Valaki találjon valakit akit szerethetek szerethetek szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Somebody, somebody, somebody, somebody
Valakit valakit valakit valakit
Somebody find me
Valaki találjon nekem
Somebody find me somebody to love
Valaki találjon nekem valakit, akit szerethetek
Can anybody find me somebody to love?
Tud valaki nekem találni olyan valakit, akit szerethetek?
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Find me somebody, somebody
Találj valakit, valakit
(Find me somebody to love) Somebody, somebody to love
(Find me somebody to love) Somebody, somebody to love
Find me, find me, find me, find me, find me
Találjon találjon találjon találjon találjon
Somebody to love (Find me somebody to love)
Valakit, akit szerethetek
Find me somebody to love
Találj valakit, akit szerethetek
Anybody, anywhere, anybody find me somebody to love, love, love
Bárki, bárhol, bárki találjon valakit, akit szerethetek szerethetek szerethetek
  • 4k

Last activities

Synced byFavour Oshoma
Translated byTommy Hiddleston

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now