Lyrics and TranslationDeath Bed (feat. beabadoobee)

Powfu, beabadoobee

Last update on: March 23, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

Don't stay away for too long
Var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
Yeah, I don't wanna fall asleep
Yeah, jag vill inte sova
I don't wanna pass away
Jag vill inte dö
I've been thinking of our future 'cause I'll never see those days
Jag har tänkt om vår framtid för jag kommer aldrig se de dagarna
I don't know why this has happened, but I probably deserve it
Jag vet inte varför detta har hänt, men jag förtjänar det säkert
I tried to do my best, but you know that I'm not perfect
Jag försökte göra mitt bästa, men du vet att jag inte är perfekt
I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health
Jag har bett om förlåtelse, du har bett om min hälsa
When I leave this earth, hoping you'll find someone else
När jag lämnar denna jord, hoppas att du hittar någon annan
'Cause, yeah, we're still young, there's so much we haven't done
För ja, vi är fortfarande inga, det är så mycket vi inte har gjort
Getting married, start a family, watch your husband with his son
Gifta sig, starta en familj, se din man med hans son
I wish it could be me, but I won't make it off this bed
Jag önskar att de har jag, men jag kommer inte ur denna säng
I hope I go to heaven, so I see you once again
Jag hoppas att jag går till himlen, så jag ser dig ännu en gång
My life was kinda short, but I got so many blessings
Mitt liv var rätt så kort, men jag fick så många välsignelser
Happy you were mine, it sucks that it's all ending
Glad att du var min, det suger att allt tar slut
Don't stay away for too long
Var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed, yeah
Jag kommer få dig up ur sängen, yeah
And I, don't stay away for too long
Och jag, var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
Yeah, I'm happy that you're here with me
Yeah, jag är glad att du är här med mig

I'll make a cup of coffee for your headPowfu feat. beabadoobee

I'm sorry if I tear up
Förlåt mig om jag blir tårögd
When me and you were younger, you would always make me cheer up
När du och jag var yngre kunde du alltid göra mig glad
Taking goofy videos while walking through the park
Spela in fåniga videor medans vi gick genom parken
You would jump into my arms every time you heard a bark
Du hoppade in i mina armar varje gång du hörde ett skäll
Cuddle in your sheets, sang me sound asleep
Omfamnas under dina lakan, sjöng mig till sängs
And sneak out through your kitchen at exactly 1:03
Och smög ut genom ditt kök på exakt 01:03
Sundays went to church, on Mondays watched a movie
Söndagar gick till kyrkan, på måndagar såg en film
Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me
Snart så är du själv, förlåt att du måste förlora mig
Don't stay away for too long
Var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
And I, don't stay away for too long
Och jag, var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
Don't stay away for too long
Var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
And I, don't stay away for too long
Och jag, var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
And I, don't stay away for too long
Och jag, var inte vaken för länge
Don't go to bed
Sov inte
I'll make a cup of coffee for your head
Jag gör en kopp kaffe för ditt huvud
It'll get you up and going out of bed
Jag kommer få dig up ur sängen
  • 133

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now