Lyrics and TranslationGoodbyes

Post Malone, Young Thug

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Eg og Kurt føler det samme, for mye glede er smerte
My girl spites me in vain, all I do is complain
Min jente spytter meg forgjeves, alt eg kan gjere er å klage
She needs something to change, need to take off the edge
Hun trenger noe å endre, trenger å ta av kanten
So fuck it all tonight
Så faen alt sammen i natt
And don't tell me to shut up
Og ikke fortell meg til å holde kjeft
When you know you talk too much
Når du veit at du snakker mye
But you don't got shit to say
Men du har ikke drit å seie
I want you out of my head
Eg vil ha deg ut av hodet mitt
I want you out of my bedroom tonight
Eg vil ha deg ut av soverommet mitt i natt
There's no way I could save you
Det er ingen vei eg kan redde deg
'Cause I need to be saved, too
Fordi eg trenger å bli reddet også
I'm no good at goodbyes
Eg er ikke god på farvel
We're both acting insane, but too stubborn to change
Vi begge er sinnssyke, men er for sta til å endre
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Nå drikker eg igjen, 80 bevis i mine årer
And my fingertips stained, looking over the edge
Og mine fingertuppene farget, ser over kanten
Don't fuck with me tonight
Ikke faen med meg i kveld
Said you needed this heart then you got it
Sa at du trengte dette hjerte så fekk du det
Turns out that it wasn't what you wanted
Viser seg at det er ikke det du ville ha
And we wouldn't let go and we lost it
Og vi ville ikke la gå og vi tapte det
Now I'm a goner
Nå er eg ein (goner?)
I want you out of my head
Eg vil ha deg ut av hodet mitt
I want you out of my bedroom tonight
Eg vil ha deg ut av soverommet mitt i natt
There's no way I could save you
Det er ingen vei eg kan redde deg
'Cause I need to be saved, too
Fordi eg trenger å bli reddet også
I'm no good at goodbyes
Eg er ikke god på farvel

I'm no good at goodbyesPost Malone feat. Young Thug

I want you right in my life
Eg vil ha deg rett i mitt liv
I want you back here tonight
Eg vil ha deg tilbake i kveld
I'm tryna to cut you no knife
Eg prøv å kutte deg med ingen kniv
I wanna slice you and dice you
Eg har lyst å skjære og kutte deg
My heart get possessive, it got you precise
Mitt hjerte blir (possesive), det har deg presist
Can you not turn off the TV? I'm watching the fight
Kan du ikke ta av TVen? Eg ser på kampen
I flood the garage, blue diamond, no shark
Eg oversvømte garasjen, blå diamant, ingen hai
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Du er ein Baribe liv dukke, det er Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Du trenger ikke ein nøkkel til å skjøre, din bil på laderen
I just wanna see the side, the one that's unbothered
Eg vil bare se siden, den siden som ikke er plaget
And I don't want you never go outside
Og eg vil ikke at du aldri går ut
I promise if they play, my nigga sliding'
Eg lover vis dei spiller, min neger glider
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
Eg knuller henne og tur bussen kjører ennå
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
I want you out of my head
Eg vil ha deg ut av hodet mitt
I want you out of my bedroom tonight
Eg vil ha deg ut av soverommet mitt i natt
There's no way I can save you
Det er ingen vei å redde deg
Because I need to be saved too
Fordi eg trenger å bli reddet og
I'm no good at goodbyes
Eg er ikke god på farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
I'm no good at goodbyes
Eg er ikke god på farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
Goodbye, goodbye, goodbye
Farvel, farvel, farvel
I'm no good at goodbyes
Eg er ikke god på farvel
  • 1k

Last activities

Synced byMario Olmos
Translated byiliana mgc

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now