Lyrics and TranslationGoodbyes

Post Malone, Young Thug

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Ik en Kurt voelen hetzelfde, te veel druk en pijn
My girl spites me in vain, all I do is complain
Mijn meisje veracht me tevergeefs, het enige wat ik doe is klagen
She needs something to change, need to take off the edge
Ze heeft verandering nodig, iets wat de spanning vermindert
So fuck it all tonight
Dus naar de klote met alles vannacht
And don't tell me to shut up
En zeg me niet dat ik mijn mond moet houden
When you know you talk too much
Wanneer jij weet dat je teveel praat
But you don't got shit to say
En je hebt niks om te zeggen
I want you out of my head
Ik wil je uit mijn hoofd
I want you out of my bedroom tonight
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht
There's no way I could save you
Er is geen weg om je te redden
'Cause I need to be saved, too
Want ik moet ook gered worden
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen
We're both acting insane, but too stubborn to change
We gedragen ons krankzinnig, maar te koppig om te veranderen
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Nu drink ik alweer, sterke drank in mijn aderen
And my fingertips stained, looking over the edge
En mijn vingertoppen gekleurd, kijkend over de rand
Don't fuck with me tonight
Kloot niet met me vannacht
Said you needed this heart then you got it
Zei dat je dit hart nodig had en nu heb je hem (Heb je hem)
Turns out that it wasn't what you wanted
Blijkt dat het niet was wat je wilde (Wilde)
And we wouldn't let go and we lost it
En we lieten niet los en zijn de weg kwijt
Now I'm a goner
Nu ben ik weg
I want you out of my head
Ik wil je uit mijn hoofd
I want you out of my bedroom tonight
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht
There's no way I could save you
Er is geen weg om je te redden
'Cause I need to be saved, too
Want ik moet ook gered worden
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen

I'm no good at goodbyesPost Malone feat. Young Thug

I want you right in my life
Ik wil je in mijn leven
I want you back here tonight
Ik wil je terug hier vannacht
I'm tryna to cut you no knife
Ik probeer je te snijden, geen mes
I wanna slice you and dice you
Ik wil je snijden en blokken
My heart get possessive, it got you precise
Mijn hart wordt bezittelijk, hij heeft je precies
Can you not turn off the TV? I'm watching the fight
Kan je de TV niet uitzetten? Ik kijk een gevecht
I flood the garage, blue diamond, no shark
Ik overstroom de garage, blauwe diamant, geen haai
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Je levensechte Barbiepop is Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Je hebt geen sleutel nodig om te rijden, je auto zit aan de lader
I just wanna see the side, the one that's unbothered
Ik wil de kant zien, de onverschillige kant
And I don't want you never go outside
En ik wil dat je nooit naar buiten gaat
I promise if they play, my nigga sliding'
Ik beloof je, als ze spelen dan zal ik rondrijden (Rondrijden)
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
Ik doe het met haar in de bus die nog aan het rijden is
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah
I want you out of my head
Ik wil je uit mijn hoofd
I want you out of my bedroom tonight
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht
There's no way I can save you
Er is geen weg dat dat ik je kan redden
Because I need to be saved too
Want ik moet ook gered worden
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
Goodbye, goodbye, goodbye
Doei, doei, doei
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid nemen
  • 1k

Last activities

Synced byMario Olmos
Translated byiliana mgc

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now