Lyrics and TranslationGoodbyes

Post Malone, Young Thug

Last update on: July 25, 2019

Original Lyrics

afrikaansTranslation in Afrikaans (78%)

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Ek en Kurt voel dieselfde, te veel plesier is pyn
My girl spites me in vain, all I do is complain
My meisie gee my tevergeefs, al wat ek doen, kla
She needs something to change, need to take off the edge
Sy het iets nodig om te verander, moet die rand afneem
So fuck it all tonight
So Fok dit alles vanaand
And don't tell me to shut up
En moenie vir my sê om op te sluit nie
When you know you talk too much
Wanneer jy weet jy praat te veel
But you don't got shit to say
Maar jy het nie KAK om te sê
I want you out of my head
Ek wil hê jy uit my kop
I want you out of my bedroom tonight
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I could save you
There's no way I could save you
'Cause I need to be saved, too
"Veroorsaak ek moet gered word, te
I'm no good at goodbyes
Ek is nie goed by totsiens nie
We're both acting insane, but too stubborn to change
Ons is albei dwaas, maar te koppig om te verander
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Nou drink ek weer, 80 bewyse in my are
And my fingertips stained, looking over the edge
En my vingerpunte het gekleur, kyk oor die rand
Don't fuck with me tonight
Moenie vanaand met my fuck nie
Said you needed this heart then you got it
Said you needed this heart then you got it
Turns out that it wasn't what you wanted
Blyk uit dat dit nie was wat jy wou (wou)
And we wouldn't let go and we lost it
En ons sal nie laat gaan en ons verloor dit
Now I'm a goner
Nou is ek 'n goner
I want you out of my head
Ek wil hê jy uit my kop
I want you out of my bedroom tonight
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I could save you
There's no way I could save you
'Cause I need to be saved, too
"Veroorsaak ek moet gered word, te
I'm no good at goodbyes
Ek is nie goed by totsiens nie

I'm no good at goodbyesPost Malone feat. Young Thug

I want you right in my life
Ek wil hê jy reg in my lewe
I want you back here tonight
Ek wil julle hier vanaand terug
I'm tryna to cut you no knife
Ek probeer jou nie 'n mes sny nie
I wanna slice you and dice you
Ek wil jou sny en Dice jy
My heart get possessive, it got you precise
My hart kry Besitlike, dit het jou presies
Can you not turn off the TV? I'm watching the fight
Kan jy nie die TV afskakel nie? Ek kyk na ' die stryd
I flood the garage, blue diamond, no shark
Ek vloei die garage, blou diamant, geen haai
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Jou Barbie-lewe pop is Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Jy het nie 'n sleutel nodig om te bestuur nie, jou motor op die laaier
I just wanna see the side, the one that's unbothered
Ek wil net die kant sien, die een wat ongepla word
And I don't want you never go outside
And I don't want you never go outside
I promise if they play, my nigga sliding'
I promise if they play, my nigga sliding'
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
I'm fuckin' her and the tour bus still ridin'
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Ja, Ja, Ja, Ja
I want you out of my head
Ek wil hê jy uit my kop
I want you out of my bedroom tonight
I want you out of my bedroom tonight
There's no way I can save you
There's no way I can save you
Because I need to be saved too
"Veroorsaak ek moet gered word, te
I'm no good at goodbyes
Ek is nie goed by totsiens nie
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
I'm no good at goodbyes
Ek is nie goed by totsiens nie
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye
I'm no good at goodbyes
Ek is nie goed by totsiens nie
  • 1k

Last activities

Synced byMario Olmos
Translated byiliana mgc

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now