LyricsAlay Sa Diyos

Philippine Madrigal Singers

Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

O Diyos, awang ′di mabilang, Tanggapin Mo yaring aming alay; Gawin ito bilang tanda

Ng aming kaligtasan. Narito O Ama, Alak at tinapay, Bunga ng lupa At ng aming paggawa. O Diyos, awang 'di mabilang Tanggapin Mo yaring aming alay Gawing alaala ng pagkamatay, Muling pagkabuhay ni Hesukristo. Narito O Ama, Alak at tinapay, Bunga ng lupa At ng aming paggawa. O Diyos, awang ′di mabilang Tanggapin Mo yaring aming alay; Sa bisa nitong sakripisyo, Mapasa amin ang buhay na walang hanggan. Narito O Ama, Alak at tinapay, Bunga ng lupa At ng aming paggawa.

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

One place, for music creators.

Get early access